Siirry suoraan sisältöön

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) asiakirjajulkisuuskuvaus

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on yritys- ja yhteisötietolakiin perustuva tietojärjestelmä, jossa on yrityksiä ja yhteisöjä koskevia tietoja.

Yritys- ja yhteisötunnusrekisteri sisältää yleiseen käyttöön tarkoitetut YTJ:hin talletettavaksi säädetyt tiedot.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän käyttötarkoituksena on yritys- ja yhteisötunnuksen antaminen, yritysten ja yhteisöjen tunniste- ja perustietojen kerääminen YTJ:hin ja Verohallinnon sekä PRH:n pitämiin rekistereihin, LEI-tunnuksen antaminen sekä tietojen luovuttaminen yleiseen käyttöön.

Mitä tietoja yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä on?

Yritys- ja yhteisötietolaissa luetellaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletettavat tiedot. Merkintöjä järjestelmään tekevät rekisterinpitäjät PRH ja Verohallinto.

Tietojärjestelmän tietoryhmät

 • Yrityksen ja yhteisön tunnistetiedot:
 • Yrityksen ja yhteisön perustiedot:
  • yritysmuoto
  • päätoimiala
  • kieli (suomi tai ruotsi)
  • tiedot merkitsemisestä seuraaviin rekistereihin:
   • kaupparekisteri
   • säätiörekisteri
   • uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri
   • yhdistysrekisteri
   • arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja rekisteröinnin peruste
   • työnantajarekisteri
   • ennakkoperintärekisteri
   • tiedot merkitsemisestä vakuutusmaksuverovelvolliseksi tai muuksi verotuksen yksiköksi.
  • Tieto yrityksen toiminnan keskeytyksestä ja elinkeinotoiminnan lopettamisesta
  • Tieto yrityksen muusta oikeudellisesta toimintakyvystä (esim. konkurssi, selvitystila, yrityssaneeraus)
  • LEI-tunnus ja sitä koskevat tiedot.
 • Ladattavat LEI-tiedostot:
  • Tiedot annetuista LEI-tunnuksista sekä uusista ja muuttuneista tiedoista
  • LEI-tunnuksen emoyhteisötiedot sekä niitä koskevat poikkeustiedot ja muut tiedot.

Miten saat tietoja yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä?

Jokaisella on oikeus saada tietoja YTJ:n yleiseen käyttöön tarkoitetuista merkinnöistä. Tietoja voi katsella maksutta verkossa YTJ-yrityshaussa (yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietopalvelussa).

Tietoja ei luovuteta seuraavista:

 • henkilötunnus
 • henkilön nimi, jos hän käyttää toiminnassaan rekisteröityä toiminimeä
 • muu kuin yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite
 • muuta kuin elinkeinotoimintaa harjoittavan henkilön ja kuolinpesän tunnistetiedot, päätoimiala, kieli ja oikeudellinen toimintakyky
 • verotusyhtymän tunnistetiedot, päätoimiala, kieli ja oikeudellinen toimintakyky.

Voit hakea yrityksen tai yhteisön tietoja sähköisestä YTJ-yrityshausta seuraavilla hakukriteereillä:

 • Y-tunnus
 • yrityksen tai yhteisön nimi tai nimen osa
 • LEI-tunnus
 • yritysmuoto.

Siirry YTJ-yrityshakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Voit ladata LEI-tiedostoja LEI-tiedostojen haussa. Lue lisää LEI-tunnuksista.

PRH:n myöntämiä LEI-tunnuksia koskevat tiedot saat GLEIFin verkkosivuilta. Siirry GLEIFin sivuille (englanniksi). Avautuu uuteen välilehteen

Tarkemmat kauppa- ja säätiörekisteritiedot ovat saatavilla Virre-tietopalvelusta. Siirry Virre-tietopalveluun. Avautuu uuteen välilehteen

Tarkemmat yhdistysrekisteritiedot ovat saatavilla Yhdistysrekisterin tietopalvelusta. Siirry yhdistysrekisterin tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Tutustu asiakirjajulkisuuskuvauksiin prh.fi-sivuilla:

Tutustu Verohallinnon tietojen julkisuuteen ja tietosuojaan vero.fi-sivuilla.Avautuu uuteen välilehteen

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tiedot teknisten rajapintojen kautta

PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) tallennettuja tietoja voit hakea PRH:n avoimesta datasta teknisen rajapinnan kautta. Voit hakea tunniste- ja perustietoja osakeyhtiöistä, asunto-osakeyhtiöistä, osuuskunnista, vakuutusosakeyhtiöistä ja julkisista osakeyhtiöistä. Tiedot ovat maksuttomia, ja niiden hakemiseen ei tarvita sopimusta. Lue lisää PRH:n avoimesta datasta prh.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

YTJ-yrityshaun tietoja voit hakea sopimusasiakkaana teknisen rajapinnan kautta. Palveluun on liittymismaksu, ja haut ovat maksullisia muille kuin viranomaisille. Lue lisää YTJ-tietojen avoimen datan palvelusta.

YTJ-järjestelmään tallennettuja tietoja on saatavilla sopimusasiakkaille myös Suomi.fi-palveluväylän kautta. Lue lisää palveluväylän rajapintapalveluista suomi.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen