Gå direkt till innehållet

Beskrivning av handlingars offentlighet för företags- och organisationsdatasystemet

Företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi är ett datasystem som grundar sig på företags- och organisationsdatalagen och som innehåller uppgifter om företag och organisationer.

Registret över företags- och organisationsnummer innehåller för allmänt bruk avsedda uppgifter om vilka det bestäms att de ska lagras i företags- och organisationsdatasystemet.

Företags- och organisationsdatasystemets användningsändamål är att tilldela företags- och organisationsnummer, samla in identifikations- och basuppgifter om företag och organisationer i företags- och organisationsdatasystemet och i de register som upprätthålls av Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen (PRS), utfärda LEI-nummer samt lämna ut uppgifter för allmänt bruk.

Vilka uppgifter antecknas i företags- och organisationsdatasystemet?

Företags- och organisationsdatalagen uppräknar de uppgifter som antecknas i företags- och organisationsdatasystemet. De personuppgiftsansvariga, det vill säga PRS och Skatteförvaltningen, gör anteckningar i systemet.

Datasystemets uppgiftskategorier

 • Identifikationsuppgifter om företaget och organisationen:
 • Basuppgifter om företaget och organisationen:
  • företagsform
  • huvudsaklig bransch
  • språk (svenska eller finska)
  • uppgift om registrering i följande register:
   • handelsregistret
   • stiftelseregistret
   • registret över religionssamfund
   • föreningsregistret
   • registret över mervärdesskattskyldiga samt grunden för registrering
   • arbetsgivarregistret
   • förskottsuppbördsregistret
  • Uppgift om registrering som försäkringspremieskattskyldig eller annan skattemässig enhet.
  • Uppgift om avbrott i verksamhet eller nedläggning av näringsverksamhet.
  • Uppgift om annan rättshandlingsförmåga (till exempel konkurs, likvidation, företagssanering).
 • LEI-nummer och uppgifter om det
 • LEI-filer som kan laddas ner:
  • Information om utfärdade LEI-nummer samt om nya och ändrade uppgifter
  • Uppgifter om modersammanslutning för LEI-nummer samt avvikande uppgifter som gäller dessa och övriga uppgifter.

Hur får jag uppgifter ur företags- och organisationsdatasystemet?

Var och en har rätt att ta del av de för allmänt bruk avsedda anteckningarna i företags- och organisationsdatasystemet. Uppgifterna kan läsas avgiftsfritt på nätet via företagssökningen på ytj.fi (företags- och organisationsdatasystemets informationstjänst).

Följande uppgifter lämnas inte ut:

 • personbeteckning
 • personens namn, om personen använder en registrerad firma i sin verksamhet
 • adress som är avsedd för annat än för allmänt bruk
 • hos personer och dödsbo som bedriver annan verksamhet än näringsverksamhet identifikationsuppgifter, huvudbransch, språk och rättshandlingsförmåga
 • beskattningssammanslutningens identifikationsuppgifter, huvudbransch, språk och rättshandlingsförmåga.

Du kan söka uppgifter om företaget eller organisationen genom den elektroniska företagssökningen på ytj.fi med följande sökkriterier:

 • FO-nummer
 • företagets eller organisationens namn eller en del av namnet
 • LEI-nummer
 • företagsform.

Gå till företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Du kan ladda ner LEI-filer genom att söka LEI-filer på ytj.fi. Läs mer om LEI-nummer.

Uppgifter om LEI-nummer som PRS har utfärdat finns på GLEIFs webbplats. Gå till GLEIFs webbplats (på engelska). Öppnas i en ny flik

Närmare handels- och stiftelseregisteruppgifter är tillgängliga i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Närmare föreningsregisteruppgifter är tillgängliga i föreningsregistrets informationstjänst. Gå till föreningsregistrets informationstjänst. Öppnas i en ny flik

Läs beskrivningar av handlingars offentlighet på webbplatsen prh.fi:

Läs mer om offentlighet och dataskydd inom Skatteförvaltningen på webbplatsen vero.fi.Öppnas i en ny flik

Företags- och organisationsdatasystemet genom tekniska gränssnitt

Du kan söka uppgifter som har lagrats i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem på ytj.fi från PRS öppna data genom ett tekniskt gränssnitt.

Du kan söka identifikations- och basuppgifter om aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, försäkringsaktiebolag och publika aktiebolag. Uppgifterna är avgiftsfria, och du behöver inte ingå något avtal för att söka dem. Läs mer om PRS öppna data på prh.fi. Öppnas i en ny flik

Som avtalskund kan du genom ett tekniskt gränssnitt söka uppgifter i företagssökningen på ytj.fi. Vid anslutning till tjänsten betalas en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om tjänsten för öppna data på ytj.fi.

Uppgifter som har lagrats i företags- och organisationsdatasystemet är tillgängliga för avtalskunder också genom informationsleden Suomi.fi. Läs mer om informationsledens gränssnittstjänster på webbplatsen Suomi.fi. Öppnas i en ny flik