Gå direkt till innehållet

Öppna data

Du kan söka, läsa och ladda data som sparats i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem i maskinläsbar form i Patent- och registerstyrelsens webbtjänst för öppna data .

I tjänsten fås för tillfället basuppgifter om

  • aktiebolag
  • bostadsaktiebolag
  • andelslag
  • f örsäkringsaktiebolag
  • publika aktiebolag.

Företagens e-postadresser ingår inte i de uppgifter som finns att få .

Öppna data är avsedda för att hämtas och redigeras för ett annat program eller system. Läs mer på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Om du bara söker efter några enskilda uppgifter är det mer praktiskt att söka efter dem i företagssökningen. Gå till företagssökningen.Öppnas i en ny flik

Andra tjänster som utnyttjar Företags- och organisationsdatasystemets uppgifter

Vissa företag erbjuder också olika tjänster som utnyttjar uppgifter som sparats i Företags- och organisationsdatasystemet. Du kan be om tilläggsuppgifter om dessa tjänster av följande företag :