Gå direkt till innehållet

Dataskyddsbeskrivningar

Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen ärtillsammans personuppgiftsansvariga för företags- ochorganisationsdatasystemet på ytj.fi. PRS ansvarar för det tekniskaunderhållet och utvecklandet av företags- och organisationsdatasystemet.

En dataskyddsbeskrivning har bearbetats för företags- ochorganisationsdatasystemet som beskriver det viktigaste om behandlingenav personuppgifter. Sådana är till exempel

  • de uppgifter som samlas in och deras användningsändamål
  • de i registret antecknade personers rättigheter
  • utlämnande av uppgifter till utomstående
  • arbetsfördelningen mellan de personuppgiftsansvariga.

Läs dataskyddsbeskrivningen för företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

En datasystembeskrivning enligt 18 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har dessutom gjorts upp för företags- och organisationsdatasystemet.

Öppna datasystembeskrivningen[pdf, 36.4 kB]

PRS och Skatteförvaltningens övriga dataskyddsbeskrivningar hittar du så här: