Gå direkt till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande: Webbplatsen ytj.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra webbplatsen ytj.fi tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik ).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här tillgänglighetsutlåtandet bereddes den 3 augusti 2022. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part och PRS.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen ytj.fi uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik ).

Icke-tillgängligt innehåll på webbplatsen ytj.fi

Följande innehåll är ännu inte förenligt med kraven (enligt WCAG-kriterierna):

 1. (WCAG 2.4.5) Allt innehåll visas inte i webbplatsens interna sökning.

PRS åtar sig att korrigera webbplatsen så att den blir tillgänglig 2022–2025.

Icke-tillgängligt innehåll i filer till vilka det finns länkar på webbplatsen ytj.fi

Följande innehåll är ännu inte förenligt med kraven (enligt WCAG-kriterierna) i de kontorsprogramfiler (Word och pdf) och podcast-filer till vilka det finns länkar på webbplatsen:

 1. (WCAG 1.2.1) Podcast-filerna saknar textalternativ.
 2. (WCAG 1.3.1) Uppbyggnaden av vissa filer lagrade som pdf-filer har inte specificerats som pdf-filformat.
 3. (WCAG 1.3.2) En logisk läsordning kan inte tydliggöras automatiskt i alla filer.
 4. (WCAG 1.4.3) Kontrastvärdet för den visuella presentationen av text i form av bild är mindre än 4,5:1 i vissa filer.
 5. (WCAG 2.1.1) Vissa filer kan inte hanteras med enbart tangentbordet.
 6. (WCAG 2.4.2) Vissa filer saknar en beskrivande rubrik.
 7. (WCAG 2.4.3) Fokusordning har inte markerats i alla filer.
 8. (WCAG 2.4.4) Vissa filer saknar fungerande länkar.
 9. (WCAG 2.4.6) Obligatoriska fält är inte markerade i alla filer.
 10. (WCAG 4.1.1) Vissa pdf-bilagor är inte förenliga med standarden PDF/UA.

PRS åtar sig att korrigera filerna så att de blir tillgängliga 2022–2030.

Innehåll och/eller funktionaliteter på webbplatsen ytj.fi som lagstiftningen inte gäller

Följande innehåll och/eller funktionaliteter är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av den tillämpliga lagstiftningen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik ):

 1. Kontorsprogramfiler (Word och pdf) som publicerats före 23 september 2018.

Tillgänglighetsutlåtanden om e-tjänsten på ytj.fi och om informationstjänsten

Tillgänglighetsutlåtanden om e-tjänsten på ytj.fi och om informationstjänsten har publicerats på webbplatsen prh.fi.

Gå till tillgänglighetsutlåtandet om e-tjänsten på ytj.fi på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Gå till tillgänglighetsutlåtandet om informationstjänsten på ytj.fi på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ytj.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000