Siirry suoraan sisältöön

Saavutettavuusseloste: Ytj.fi-verkkosivusto

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan ytj.fi-verkkosivuston saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen ).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Saavutettavuusseloste on laadittu 3.8.2022. Seloste perustuu kolmannen osapuolen ja PRH:n omaan arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Ytj.fi-verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen ).

Ei-saavutettava sisältö ytj.fi-verkkosivustolla


Seuraava sisältö ei ole vielä vaatimusten mukaista (WCAG-kriteerien mukaan):

 1. (WCAG 2.4.5) Verkkosivuston sisäisessä haussa ei kaikki sisältö näy.

PRH pyrkii korjaamaan verkkosivuston saavutettaviksi 2022-2025.

Ei-saavutettava sisältö ytj.fi-verkkosivustolta linkitettävissä tiedostoissa


Seuraava sisältö ei ole verkkosivustolta linkitetyissä toimisto-ohjelmien tiedostoissa (Word ja pdf) ja podcasteissa vielä vaatimusten mukaista (WCAG-kriteerien mukaan):

 1. (WCAG 1.2.1) Podcasteissa ei ole tarjolla tekstivastinetta.
 2. (WCAG 1.3.1) Kaikkien pdf-tiedostoiksi tallennettujen tiedostojen rakennetta ei ole määritelty pdf-tiedostomuotoon.
 3. (WCAG 1.3.2) Oikeaa lukemisjärjestystä ei voida selvittää ohjelmallisesti kaikissa tiedostoissa.
 4. (WCAG 1.4.3) Tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde ei ole vähintään 4,5:1 kaikissa tiedostoissa.
 5. (WCAG 2.1.1) Näppäimistökäyttö ei toimi kaikissa tiedostoissa.
 6. (WCAG 2.4.2) Kuvaava otsikko ei ole kaikissa tiedostoissa.
 7. (WCAG 2.4.3) Kohdistusjärjestystä ei ole merkitty kaikissa tiedostoissa.
 8. (WCAG 2.4.4) Linkit eivät toimi kaikissa tiedostoissa.
 9. (WCAG 2.4.6) Kenttien pakollisuutta ei ole merkitty kaikissa tiedostoissa.
 10. (WCAG 4.1.1) PDF/UA ei ole standardi kaikissa pdf-liitetiedostoissa.

PRH pyrkii korjaamaan tiedostot saavutettaviksi 2022-2030.

Sisällöt ja/tai toiminnot ytj.fi-verkkosivustolla, joita lainsäädäntö ei koske


Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen ) ei kata niitä:

 1. Toimisto-ohjelmien tiedostot (Word ja pdf), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

Saavutettavuusselosteet YTJ-palvelusta ja yrityshausta

Saavutettavuusselosteet YTJ-palvelusta ja yrityshausta on julkaistu prh.fi-verkkosivustolla.

Siirry YTJ-palvelun saavutettavuusselosteeseen prh.fi-sivustolle.Avautuu uuteen välilehteen

Siirry YTJ-yrityshaun saavutettavuusselosteeseen prh.fi-sivustolle.Avautuu uuteen välilehteen

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat ytj.fi-verkkosivustolla puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista prh.fi-verkkosivustolle.Avautuu uuteen välilehteen

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000