Siirry suoraan sisältöön

Yritys- ja yhteisöhaku

YTJ:n yritys- ja yhteisöhaussa voit hakea yritysten perustietoja esimerkiksi Y-tunnuksella. Yritysten ja yhteisöjen tietojen hakeminen on maksutonta.

Mitä tietoja haku sisältää?

Haku sisältää yrityksestä, yhteisöstä tai säätiöstä muun muassa seuraavat tiedot:

 • Y-tunnus
 • rekisterit, joihin yritys tai yhteisö on merkitty (esimerkiksi kaupparekisteri, yhdistysrekisteri ja säätiörekisteri, Verohallinnon ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri ja arvonlisäverovelvollisten rekisteri)
 • toiminimi, mahdolliset rinnakkaistoiminimet ja aputoiminimet
 • yritysmuoto
 • kotipaikka
 • yrityksen päätoimiala
 • yrityksen kieli (suomi tai ruotsi)
 • posti- tai käyntiosoite sekä mahdolliset muut ilmoitetut yhteystiedot (puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite ja www-osoite)
 • yrityksen oikeudellinen tilanne (mahdollinen konkurssi- tai selvitystila tai saneerausmenettely)
 • mahdollinen tieto elinkeinotoiminnan keskeytyksestä
 • yrityksen verovelkatieto
 • PRH:n myöntämä LEI-tunnus ja myöntämisen ajankohta
 • osakeyhtiön ja sivuliikkeen EUID-tunnus, jota käytetään Euroopan oikeusportaalin yrityshaussa.

Haussa näkyvät katsomishetkellä voimassa olevat tiedot ja osasta tietoja edellinen tieto.

Rekisterihistoria-kohdasta voit katsoa, missä rekisterissä yritys tai yhteisö on aiemmin ollut rekisteröitynä.

Yrityshaussa näkyvät ainoastaan katsomishetkellä voimassa olevat rekisterimerkinnät. Aiemmin voimassa olleita tietoja alku- ja loppupäivämäärineen voi katsoa Näytä rekisterihistoria -linkin takaa.

Tietosuojasyistä henkilöiden (yritysmuotona yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä) nimeä ja osoitetietoja ei näytetä, jos henkilöä ei ole merkitty kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tällaisen henkilön tiedoista julkisia ovat vain Y-tunnus, yritysmuoto ja tiedot rekisterimerkinnöistä.

Lisätiedot:

Yritysten verovelkatiedot

Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voit tarkistaa tiedot yritysten ja elinkeinonharjoittajien sekä elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien veroveloista ja ilmoituslaiminlyönneistä. Ilmoituslaiminlyönnillä tarkoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhästymistä tai sen antamatta jättämistä.

Rekisterimerkintä ei ole pysyvä, vaan yritys poistetaan rekisteristä viipymättä sen jälkeen, kun suoritus tai oma-aloitteisten verojen veroilmoitus on saapunut Verohallinnolle. Vaikka verovelka on julkinen tieto, verovelkarekisterissä ei näy verovelan varsinainen määrä.

Yhtiöiden ja yhteisöiden verovelkatiedot saat hausta ilman tunnistautumista. Yksityisen elinkeinoharjoittajan (toiminimiyrittäjän) ja kuolinpesän verovelkatiedot ovat sen sijaan saatavilla vain tunnistautuneelle käyttäjälle. Näiden yritysten verovelkatietoja saa käyttää vain tilaajavastuulain ja hankintalain mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä) voi tunnistautuneena tarkistaa haussa myös omat verovelkatietonsa.

Lisätietoja saat tarvittaessa Verohallinnosta. Siirry vero.fi-sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Yritysten ja säätiöiden tiedot Virre-tietopalvelussa

Kaupparekisterissä on tarkemmat tiedot yrityksistä. Yritysten tietojen lisäksi kaupparekisterissä on myös asunto-osakeyhtiöiden ja asumisoikeusyhdistysten tiedot.

Säätiörekisterissä on rekisteröityjen säätiöiden tiedot.

PRH:n Virre-tietopalvelusta saat maksutta sähköisen kaupparekisteriotteen. Voit myös hakea seuraavat maksulliset tiedot:

 • yrityksen tilinpäätöstiedot
 • yhtiöjärjestys (yhteisösäännöt)
 • säätiörekisteriote
 • sähköinen rasitustodistus.

Siirry Virre-tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

‍Yhdistysten tiedot yhdistysrekisterin tietopalvelussa

Yhdistysten, kauppakamarien ja uskonnollisten yhdyskuntien nimenkirjoittajatiedot ja säännöt löydät yhdistysrekisterin tietopalvelusta.
Palvelussa voit ostaa sähköisen rekisteriotteen tai säännöt.

Siirry yhdistysrekisterin tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen