Företagssökning

I företagssökningen på ytj.fi kan du med FO-nummer söka grunduppgifter för företag. Det är gratis att söka uppgifter för företag och föreningar.

Klicka på FO-numret i sökresultatet för att se företagets uppgifter.

I företagssökningen visas bland annat följande uppgifter om företag, sammanslutningar eller stiftelser:

 • FO-nummer
 • de register i vilka företaget är infört (såsom handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret, Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över momsskyldiga)
 • firma (företagsnamn), eventuella parallellfirmor och bifirmor
 • företagsform
 • hemort
 • företagets huvudbransch
 • företagets språk (finska eller svenska)
 • post- eller besöksadress och andra eventuella kontaktuppgifter (telefonnummer, faxnummer, e-postadress och webbplats)
 • företagets juridiska status (eventuell konkurs, likvidation eller saneringsförfarande)
 • eventuell uppgift om avbrott i näringsverksamheten
 • företagets skatteskuldsuppgifter
 • utfärdat LEI-nummer och datum för utfärdandet.

Företagssökningen visar endast de registeranteckningar som är i kraft när sökningen görs. Tidigare giltiga uppgifter med start- och slutdatum visas under länken "Visa registerhistoria".

Den offentliga e-tjänsten innehåller inga personbeteckningar av datasekretesskäl.

För fysiska personers del (företagsformen enskild näringsidkare) kan namnet och adressuppgifterna av datasekretesskäl inte visas i den offentliga e-tjänsten om personen inte har införts i handelsregistret eller i registret över momsskyldiga. För en sådan persons del visas bara FO-numret, företagsformen och uppgifter om registeranteckningar.

Företagssökningens regler

För att vi ska kunna erbjuda alla användare rättvis och smidig tillgång till företagssökningen följer vi följande regler:

 • Det är förbjudet att använda sökrobotar.
 • Högst 5 000 sökningar från en IP-adress tillåts per dygn. Om antalet sökningar per dygn överstiger den här mängden stängs tjänsten för nämnda IP-adress för en vecka. Under den här tiden är det emellertid möjligt att använda företags- och organisationsdatasystemet på normalt sätt, till exempel för att söka blanketter.
 • Om du håller på att utveckla en tjänst som behöver större datamängder kan du utnyttja tjänsten Öppna data. Läs mer om e-tjänsten för öppna data.

Skatteskuldsuppgifter för företag

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst där du kan kontrollera uppgifter om skatteskulder och deklarationsförsummelser för företag och näringsidkare samt för dödsbon som bedriver näringsverksamhet. Med deklarationsförsummelser avses att deklarationen av skatter på eget initiativ lämnas in för sent eller inte alls.

Registeranteckningen är inte bestående utan företaget avregistreras genast efter att skatteskulden har betalats eller Skatteförvaltningen har fått den saknade deklarationen av skatter på eget initiativ. Även om skatteskulden är en offentlig uppgift visas inte skuldens egentliga belopp i euro i skatteskuldsregistret.

Du behöver inte identifiera dig för att få skatteskuldsuppgifter för bolag och sammanslutningar via företagssökningen. Däremot behöver du en kod för att få skatteskuldsuppgifter för fysiska personer som idkar näringsverksamhet (enskilda näringsidkare) eller för dödsbon. Skatteskuldsuppgifterna för dessa företag får endast användas för ändamål som avses i beställaransvarslagen och upphandlingslagen.

Med Suomi.fi-koder kan enskilda näringsidkare också kontrollera sina egna skatteskuldsuppgifter i företagssökningen.

Vid behov ger Skatteförvaltningen ytterligare information.

Fullständiga företagsuppgifter i handelsregistret

I handelsregistret finns mer detaljerade uppgifter om företag. Utöver företagsuppgifter innefattar handelsregistret uppgifter om bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar.

I PRS informationstjänst Virre kan du söka följande avgiftsbelagda uppgifter:

 • företagets bokslutsuppgifter
 • elektroniska handelsregisterutdrag
 • bolagsordningar (organisationsregler)
 • stiftelseregisterutdrag
 • elektroniska gravationsbevis.

Gå till informationstjänsten Virre.

Obs! Föreningarnas namntecknaruppgifter hittar du i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst. Gå till föreningsregistrets elektroniska informationstjänst.