Sökanvisningar

I företagssökningen på ytj.fi kan du söka uppgifter om alla företag och föreningar som har ett FO-nummer. Du kan söka på namn, FO-nummer eller LEI-nummer.

Skriv in som sökord företagets eller föreningens namn eller en del av företagets eller föreningens namn. Systemet söker de företag och föreningar vars namn innehåller någon bokstavskombination som du angett i början av ordet. Kryssa i rutan Visa endast exakta träffar om du vill söka på det exakta företagsnamnet. Systemet ber dig att precisera sökningen om ditt sökord ger mer än 200 träffar.

Ange FO-numret om du känner till det.

Ange LEI-numret om du känner till det.

I punkten Företagsform kan du söka företag efter företagsform.

I punkten Sortering kan du välja om de företag och föreningar som söks ska sorteras alfabetiskt eller enligt FO-numret. Vid sortering enligt FO-nummer visas först det företag och den förening vars FO-nummer är minst.

I punkten Filtrering kan du välja om du söker både giltiga företag och företag som redan upphört med sin verksamhet. I regel gäller sökningen bara giltiga bolag.

Tryck till slut på knappen Sök. Klicka på FO-numret för att se företagets och föreningens uppgifter.

Närmare uppgifter om handelsregistret, stiftelseregistret, företagsinteckningar och bokslut hittar du i PRS informationstjänst Virre.

Om du behöver ytterligare uppgifter om PRS föreningsregister, gå till föreningsregistrets informationstjänst.