Gå direkt till innehållet

Anvisningar för företags- och organisationssökningen

I företags- och organisationssökningen på ytj.fi kan du söka uppgifter om alla företag och organisationer som har ett FO-nummer.

Här nedan finns information om följande:

Sökvillkor

Du kan söka uppgifter med följande sökvillkor:

Så här söker du

Ange FO-numret eller LEI-numret om du känner till det. Du behöver inte skriva FO-numret med bindestreck, eftersom tjänsten automatiskt tillägger bindestrecket.

I punkten Företagets eller organisationens namn kan du ange hela namnet eller en del av namnet. Tjänsten söker de företag och organisationer vars namn innehåller någon bokstavskombination som du angett i början av ordet. Kryssa i rutan Visa endast exakta träffar om du vill söka på det exakta företagsnamnet.

I punkten Företagsform kan du söka företag efter företagsform. Välj alternativ i den meny som öppnas under sökfältet.

I punkten Hemkommun kan du söka företag efter hemort. Välj alternativ i den meny som öppnas under sökfältet.

I punkten Huvudsaklig bransch kan du söka företag efter den huvudsakliga bransch som anmälts till Skatteförvaltningen. Välj alternativ i den meny som öppnas under sökfältet.

Du kan välja om företag som är giltiga eller företag som har upphört med sin verksamhet visas i sökresultaten. I regel visas giltiga företag.

Tryck till slut på knappen Sök.

Sökresultat och företagsuppgifter

Tjänsten visar sökresultaten i en tabell. Du kan läsa ett enskilt företags eller en enskild organisations uppgifter genom att klicka på dem tabellen.

Om antalet sökresultat är stort visar tjänsten de 200 mest relevanta sökresultaten.

Du kan välja om resultaten ska sorteras alfabetiskt eller enligt FO-numret. Vid sortering enligt FO-nummer visas först det företag och den organisation vars FO-nummer är minst.

Du kan ladda ner sökresultaten till din enhet som CSV-fil.

Så här skriver du ut uppgifterna

Det finns en knapp i sökningen. Genom att trycka på knappen kan du skriva ut de uppgifter som du har sökt.

Observera att om du som inloggad har sökt skatteskuldsuppgifter som gäller enskilda näringsidkare (företagare med firma), visas skatteskuldsuppgifterna för tillfället inte i utskriften.

Utöver knappen kan du på följande sätt skriva ut eller spara de uppgifter som du har sökt:

Välj Skriv ut… i webbläsarens meny eller använd pc-datorns snabbval genom att trycka på Ctrl + P på tangentbordet. Därefter gör följande:

  • I Chrome välj Microsoft Print to PDF som skrivare. Tryck på Mer inställningar och välj Anpassad och 76 % som skala.
  • I Edge välj Microsoft Print to PDF som skrivare. Tryck på Mer inställningar och välj Skala (%) och 76.
  • I Firefox välj till exempel Spara i PDF-format som skrivare.

Du kan också använda datorernas skärmklippfunktioner:

  • I pc-datorer välj med Windows skärmklippverktyg ett område på skärmen som du vill spara, och spara det sedan som bild till din enhet. Du kan också spara en bild med hjälp av knappen Print Screen på tangentbordet och klistra in den sparade bilden till exempel i ett Word-dokument.
  • För Apple-datorer se anvisningarna på Apples stödwebbplats för att spara skärmbilder. Öppnas i en ny flik

Närmare uppgifter om företag och föreningar i PRS informationstjänster

I PRS informationstjänst Virre hittar du närmare uppgifter om handelsregistret, stiftelseregistret, företagsinteckningar och bokslut. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

I föreningsregistrets informationstjänst hittar du ytterligare uppgiter om PRS föreningsregister. Gå till föreningsregistrets informationstjänst.Öppnas i en ny flik