Gå direkt till innehållet

FO-nummer

Företags- och organisationsnumret, dvs. FO-numret, är ett nummer som Patent- och registerstyrelsen (PRS) eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken och har alltså formen 1234567-8.

FO-numret specificerar företaget. Däremot ger FO-numret ingen information om att företaget har registrerats handelsregistret eller i Skatteförvaltningens register, utan uppgiften måste alltid separat kontrolleras i företagssökningen eller från PRS eller Skatteförvaltningen.

Ett företag som har antecknats i handelsregistret, registret över mervärdesskatteskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret ska ange FO-numret i sina affärsbrev och blanketter.

FO-numrets beständighet

FO-numret för en juridisk person, såsom ett bolag, är bestående under hela den tid då den juridiska personen är verksam. Om bolagsformen ändras på ett i lag bestämt sätt, förblir FO-numret oförändrat.

Om däremot ett öppet bolag eller ett aktiebolag fortsätter sin verksamhet som en enskild näringsidkare, ändras FO-numret.

Enskilda personers FO-nummer är personliga. Detta innebär att FO-numret ändras om en enskild näringsidkares näringsverksamhet överförs från en företagare till en annan. Likaså ändras FO-numret om ett bolag fortsätter en enskild näringsidkares verksamhet.

FO-nummer för företag

Ett nytt företag får ett FO-nummer genast när dess etableringsanmälan har registrerats i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem på ytj.fi.

Det tar i regel tre veckor att föra in företaget i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Lämna in din etableringsanmälan för aktiebolag eller enskild näringsidkare ("firma") på nätet i e-tjänsten på ytj.fi. Du får ett FO-nummer efter att du har undertecknat anmälan, betalat handelsregistrets behandlingsavgift och skickat in anmälan i tjänsten.

Om du gör föreningens etableringsanmälan på pappersblankett, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan.

Vi skickar inget separat meddelande om utfärdandet av FO-numret. Du kan se FO-numret i företagssökningen på ytj.fi under företagets namn ungefär två arbetsdagar efter att anmälan har lämnats in. Gå till företagssökningen.Öppnas i en ny flik

FO-nummer för föreningar

Alla föreningar som har antecknats i PRS föreningsregister fick ett FO-nummer den 18 september 2019. Samtidigt slopades användningen av föreningsregisternummer.

Om föreningen redan hade ett FO-nummer före 18 september 2019, förblev numret oförändrat.

Nya föreningar som anmäls till föreningsregistret får ett FO-nummer genast när föreningens etableringsanmälan har antecknats i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Vi skickar inget separat meddelande om utfärdandet av FO-numret. Du kan se FO-numret i företagssökningen under föreningens namn ungefär två arbetsdagar efter att etableringsanmälan har lämnats in. Gå till företagssökningen.Öppnas i en ny flik