Gå direkt till innehållet

EtableringsanmälanNär du startar ett företag eller en sammanslutning ska du lämna in en anmälan till Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister, föreningsregister eller stiftelseregister och vid behov till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över mervärdesskattskyldiga.

Anmälan om etablering lämnas in via PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (YTJ) på webbplatsen ytj.fi. I menyn hittar du anmälningsanvisningarna, e-tjänsterna och pappersblanketterna. Anvisningarna är grupperade enligt företags- och samfundsform.

Föreningar lämnar in etableringsanmälan på elektronisk väg i e-tjänsten för PRS föreningsregister.  Gå till föreningsregistrets e-tjänst.Öppnas i en ny flik

Om en förening lämnar in anmälan på papper, ska PRS och Skatteförvaltningens gemensamma Y-blanketter användas.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Bifoga inte till din anmälan handlingar, till exempel protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos PRS på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Priser

Det är alltid gratis att lämna in anmälningar till Skatteförvaltningen, däremot är det i regel avgiftsbelagt att lämna in anmälningar till PRS handelsregister, föreningsregister och stiftelseregister.När du lämnar in e-anmälan beräknar tjänsten behandlingsavgiften för den. Du kan betala avgiften med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Anmälan kan även betalas av någon annan än den som lämnade in anmälan.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan betala behandlingsavgiften för e-anmälningar även genom att använda adress för nätfakturor.

FO-nummer

Du får ett FO-nummer genast när din etableringsanmälan har förts in i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Anmälan

Aktiebolag kan lämna in etableringsanmälan antingen på nätet (e-anmälan) eller på pappersblankett. Läs mer om e-anmälan för aktiebolag.

Etableringsanmälan för enskild näringsidkare ("firma") kan likaså lämnas in antingen på nätet (e-anmälan) eller på pappersblankett.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag måste lämna in etableringsanmälningar på nätet. Det är inte möjligt att lämna in en anmälan på pappersblankett.


Föreningar kan lämna in etableringsanmälningar antingen elektroniskt (e-anmälan) eller på pappersblankett.

Övriga företag och sammanslutningar måste lämna in sina etableringsanmälningar på pappersblankett.

Välj endast e-anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi

Den här anvisningen gäller inte de föreningar som lämnar in etablerings- och ändringsanmälningar i e-tjänsten för PRS föreningsregister.

När du lämnar in företagets anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att anmälningar för ditt företag i fortsättningen lämnas in enbart på elektronisk väg. Om du väljer enbart e-anmälningar, tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag.

Anmälan på pappersblankett

Blanketterna hittar du i menyn enligt företags- och samfundsform.

Praktiska anvisningar för att starta företag

Vilken företagsform ska jag välja? Hur testar jag min affärsidé? Hur ordnar jag finansiering, försäkringar och bokföring? På webbplatsen Suomi.fi finns mångsidig information om hur du får igång ett företag.