Siirry suoraan sisältöön

Perustamisilmoitus

Yrityksen tai yhteisön perustamisesta on ilmoitettava PRH:n kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai säätiörekisteriin sekä tarvittaessa Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Perustamisesta ilmoitetaan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ohjeet ilmoittamiseen sekä sähköiset palvelut ja paperilomakkeet löydät valikosta. Ohjeet on ryhmitelty yritys- ja yhteisömuodoittain.

Yhdistykset tekevät sähköisesti perustamisilmoituksen PRH:n yhdistysrekisterin asiointipalvelussa. Siirry yhdistysrekisterin sähköiseen asiointiin.Avautuu uuteen välilehteen

Jos yhdistys tekee ilmoituksen paperilla, käytetään PRH:n ja Verohallinnon yhteisiä Y-lomakkeita.

Ole tarkkana henkilötunnuksen ja kotiosoitteen kanssa

Kaupparekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja.

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot erillisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja kotiosoitteita.

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn PRH:ssa prh.fi-sivustolla. Avautuu uuteen välilehteen

Hinnat

Ilmoittaminen Verohallintoon on aina maksutonta ja PRH:n kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin ja säätiörekisteriin pääsääntöisesti maksullista.

Katso hinnastot prh.fi-verkkosivustolla:

Sähköisessä ilmoittamisessa palvelu laskee käsittelymaksun, joka maksetaan käyttäen verkkopankkitunnuksia tai luottokorttia ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen. Maksaja voi olla myös muu taho kuin tietojen ilmoittaja.

Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voivat maksaa sähköisen ilmoituksen käsittelymaksun myös verkkolaskuosoitteella.

Y-tunnus

Saat Y-tunnuksen heti, kun jättämäsi perustamisilmoitus on kirjattu YTJ-järjestelmään. Lue lisää Y-tunnuksesta.

Ilmoituksen tekeminen

Osakeyhtiöt voivat tehdä perustamisilmoituksen joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Lue lisää osakeyhtiön perustamisesta.Avautuu uuteen välilehteen

Yksityisen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä) voi tehdä perustamisilmoituksen joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Lue lisää yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoituksesta .

Asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden täytyy tehdä perustamisilmoitus sähköisesti. Ilmoituksen tekeminen paperilomakkeella ei ole mahdollista.

Yhdistykset voivat tehdä perustamisilmoituksen joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Lue lisää yhdistyksen perustamisesta.

Muiden yritysten ja yhteisöjen täytyy tehdä perustamisilmoitus paperilomakkeella.

Valitse vain sähköiset ilmoitukset YTJ-palvelussa

Tämä ohje ei koske yhdistyksiä, jotka tekevät perustamis- ja muutosilmoitukset PRH:n yhdistysrekisterin asiointipalvelussa. Siirry PRH:n yhdistysrekisterin asiointipalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Kun allekirjoitat yrityksen ilmoituksen YTJ-palvelussa, voit valita, että jatkossa yrityksesi tekee ilmoitukset vain sähköisesti. Kun valitset vain sähköiset ilmoitukset, kaupparekisteri ja Verohallinto eivät ota vastaan yritykseltäsi paperilomakkeita (Y-lomake).

Siirry prh.fi-sivuille lukemaan lisää vain sähköisten ilmoitusten valitsemisesta. Avautuu uuteen välilehteen

Ilmoittaminen paperilomakkeella

Lomakkeet löytyvät valikosta yritys- ja yhteisömuodoittain.

Ohjeita yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin

Minkä yritysmuodon valitsen? Miten testaan liikeideani? Entä miten järjestän rahoituksen, vakuutukset ja kirjanpidon? Suomi.fi yrityssivustolta saat monipuolista tietoa yrityksen käynnistämiseen. Siirry Suomi.fi-verkkosivustolle.Avautuu uuteen välilehteen