Gå direkt till innehållet

Etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar

När du startar ett företag eller en sammanslutning, när det sker ändringar i verksamheten och när du lägger ned verksamheten ska du lämna in en anmälan till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen. Du kan lämna in en del av anmälningarna på nätet, men andra anmälningar ska tills vidare lämnas in på pappersblankett.

På den här webbplatsen hittar du alla anvisningar om hur du kan lämna in anmälan

  • till PRS handelsregister, föreningsregister eller stiftelseregister
  • till Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Bifoga inte till din anmälan handlingar, till exempel protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos PRS på webbplatsen prh.fi..Öppnas i en ny flik

Anvisningar och anmälningar

Anvisningar om hur du fyller i etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar samt våra e-tjänster och blanketter hittar du i menyn. Anvisningarna är grupperade enligt företags- och samfundsform.

Det är enklare och snabbare att anmäla på nätet än att göra anmälan på en pappersblankett. Att lämna in en e-anmälan till handelsregistret och föreningsregistret är förmånligare än att göra anmälan på papper.

Läs mer om hjälp för e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Välj endast e-anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi

Den här anvisningen gäller inte de föreningar som lämnar in etablerings- och ändringsanmälningar i e-tjänsten för PRS föreningsregister. Gå till föreningsregistrets e-tjänst. Öppnas i en ny flik

När du lämnar in företagets anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att ditt företag i fortsättningen lämnar in anmälningar endast på elektronisk väg. Om du väljer enbart e-anmälningar, tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag. Läs mer om att välja endast e-anmälningar på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Gör en separat adressanmälan till Posten

Posten förmedlar inte företagets adress till företags- och organisationsdatasystemet, och den adressanmälan som du gör via ytj.fi förmedlas inte heller vidare till Posten.

Kom därför ihåg följande:

  • Gör en adressanmälan till Posten när du inleder företagsverksamheten, öppnar ett nytt verksamhetsställe eller byter namn på ditt företag.
  • Meddela Posten om din hemadress också är företagets postadress.

Läs mer om att anmäla företagets adress till Posten.Öppnas i en ny flik