Alv-numero

Arvonlisäverovelvollisuuden toteamista varten EU:n alueella on käytössä arvonlisäverotunniste eli alv-numero. Kansainvälistä kauppaa käyvän yrityksen liikekumppani voi alv-numeron avulla varmistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisuuden.

Alv-numeron saa hakeutumalla Verohallinnon pitämään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Numeron muodostaminen

Alv-numeroa saavat käyttää vain arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt yritykset ja henkilöt.

Alv-numero muodostetaan Y-tunnuksesta 1234567-8 lisäämällä sen alkuun kaksikirjaiminen maatunnus FI ja jättämällä tunnuksesta väliviiva pois: FI12345678.

Merkinnät kansainvälisissä tilanteissa

Kun arvonlisäverovelvollinen yritys käy kauppaa toisessa EU:n jäsenvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneen yrityksen kanssa, yritys merkitsee laskuun Y-tunnuksensa lisäksi alv-numeronsa.

Alv-numero on ruotsiksi "mervärdesskattenummer" tai "momsnummer" ja englanniksi
"VAT number".

Alv-todistus ulkomaille

Voit pyytää kirjallisen todistuksen arvonlisäverovelvollisuudesta Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 014.