Gå direkt till innehållet

Momsnummer

Inom EU-området används ett momsnummer för att konstatera momsskyldighet. Med hjälp av momsnumret kan ett momsskyldigt företag som bedriver internationell handel ge sin handelspartner möjligheten att kontrollera momsskyldigheten .

Momsnumret fås genom att ansöka om registrering i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga .

Momsnumrets uppbyggnad

Momsnummer får endast användas av de företag och personer som införts i registret över momsskyldiga .

Momsnumret byggs upp utgående från FO-numret. Om FO-numret t.ex. är 1234567-8 läggs landskoden FI till framför numret och bindestrecket lämnas bort: FI12345678 .

Markeringar i internationella situationer

När ett momsskyldigt företag idkar handel med ett företag som registrerats som momsskyldigt i ett annat EU-land antecknar företaget förutom sitt FO-nummer även momsnumret på fakturan .

Momsnumret kallas på finska "alv-numero" och på engelska "VAT number" .

Momsintyg utomlands

Du kan beställa ett skriftligt intyg på momsskyldighet i MinSkatt för företaget.

Du kan också beställa intyget genom att ringa Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 015.