Momsnummer

Inom EU-området används ett momsnummer för att konstatera momsskyldighet. Med hjälp av momsnumret kan ett momsskyldigt företag som bedriver internationell handel ge sin handelspartner möjligheten att kontrollera momsskyldigheten.

Momsnumret fås genom att ansöka om registrering i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga.

Momsnumrets uppbyggnad

Momsnummer får endast användas av de företag och personer som införts i registret över momsskyldiga.

Momsnumret byggs upp utgående från FO-numret. Om FO-numret t.ex. är 1234567-8 läggs landskoden FI till framför numret och bindestrecket lämnas bort: FI12345678.

Markeringar i internationella situationer

När ett momsskyldigt företag idkar handel med ett företag som registrerats som momsskyldigt i ett annat EU-land antecknar företaget förutom sitt FO-nummer även momsnumret på fakturan.

Momsnumret kallas på finska "alv-numero" och på engelska "VAT number".

Momsintyg utomlands

Du kan be om ett skriftligt intyg om momsskyldighet på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 007.