Siirry suoraan sisältöön

Arvonlisäverovelvollisuus päättyy

Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan

Yrityksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy silloin, kun yrityksen koko toiminta (tai ainakin arvonlisäverollinen toiminta) loppuu.

Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä osittain, jos yritys esimerkiksi lopettaa alkutuotannon harjoittamisen mutta jatkaa muuta liiketoimintaa. Tällöin muutosilmoituksella ilmoitetaan, mikä osa yrityksen arvonlisäverollisesta toiminnasta päättyy.

Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä, jos tilikauden liikevaihto on vähäinen (enintään 15 000 euroa). Yritys voi toiminnan päättymisen jälkeen kuitenkin jatkaa arvonlisäverovelvollisena sen ajan, jona se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuutta. Lopettamisilmoitus on tehtävä viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty.

Myynnistä ei ole kyse, kun liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä luovutetaan tavaroita ja palveluita liiketoiminnan jatkajalle. Luovutusta ei katsota myynniksi, jos liiketoiminnan jatkaja ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Liiketoiminnan jatkajan on annettava luovuttajalle selvitys siitä, että tavaroita ja palveluita käytetään vähennykseen oikeuttavassa tarkoituksessa.

Yrityksen on annettava veroilmoitus arvonlisäverosta myös toiminnan viimeiseltä verokaudelta. Kun verovelvollisuus päättyy, kiinteistön uudisrakentamisesta ja perusparannuksesta tehty arvonlisäverovähennys tarkistetaan yhdellä kertaa koko jäljellä olevalta tarkistuskaudelta. Haltuun jääneestä omaisuudesta, esim. koneista ja laitteista sekä varaosista, suoritetaan oman käytön veroa.

Hakeutuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin päättyy

Jos yritys on hakeutunut vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi tai yrityksen liikevaihto on tilikaudessa enintään 15 000 euroa, Verohallinto poistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan sinä päivänä, jolloin lopettamisilmoitus on saapunut Verohallintoon.

Jos yritys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta, Verohallinto ei poista yritystä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, ennen kuin verovelvollisuuden edellytykset ovat päättyneet. Liitä mukaan selvitys edellytysten päättymisestä. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajan verovelvollisuus päättyy silloin, kun kiinteistön omistaja myy kiinteistön tai vuokralainen tai osakas lopettaa kiinteistössä arvolisäverollisen toiminnan.

Jos yritys on hakeutunut esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi, niin Y-lomakkeelle merkitään kohtaan "hakeutumiseni arvonlisäverovelvollisena päättyy" se päivämäärä, josta verovelvollisuuden halutaan päättyvän. Lisäksi esiintymispalkkioista hakeutunut ilmoittaa sivulla 4 kohdassa Lisätietoja Verohallinnolle "Esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumiseni päättyy".