Gå direkt till innehållet

Anmälan om förmånstagare

De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare (ägare) till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Till exempel alla aktiebolag och andelslag måste lämna in en anmälan. Företagare med firma (enskilda näringsidkare) lämnar inte in någon anmälan.

Observera att företaget måste lämna in en anmälan även om företaget inte har några förmånstagare eller kännedom om sina förmånstagare.

Anmälan är gratis.

Anmälningen av förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv.

När anmäler jag?

Lämna in anmälan utan dröjsmål i följande fall:

  • Företaget har inte anmält sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret mellan 1 juli 2019 och 1 juli 2020.
  • Förmånstagaruppgifterna har ändrats.
  • Ett nytt företag har registrerats.
  • Du är inte längre företagets förmånstagare.

Vem är förmånstagare?

Förmånstagare är människor som fyller minst ett av följande villkor:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av rösträtten i företaget.
  • Personen utövar på annan grund faktiskt ett bestämmande inflytande i företaget.

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. I ett företag kan det finnas ingen, en eller flera förmånstagare enligt penningtvättslagen.

Observera att företaget måste lämna in en anmälan även om företaget inte har några förmånstagare eller kännedom om sina förmånstagare.

Läs mer om förmånstagare på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Vilka företag lämnar in en anmälan om förmånstagare?

Alla aktiebolag och andelslag måste lämna in en anmälan.

Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman i bolaget.

Börsbolag och företagare med firma (enskilda näringsidkare) lämnar inte in någon anmälan.

Bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, stiftelser, religionssamfund och föreningar lämnar inte in någon anmälan.

En filial till utländsk näringsidkare ska anmäla uppgifterna om förmånstagare enligt lagstiftningen i näringsidkarens hemland.

Läs mer om företag som måste göra en anmälan på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan?

Anmälan om förmånstagare är gratis.

Lämna in din anmälan om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi. Anmäl också ändringar i uppgifterna i e-tjänsten.

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Anmälan undertecknas av samma person som undertecknar företagets övriga anmälningar till handelsregistret, till exempel styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig bolagsman. Läs mer om att underteckna en anmälan.Öppnas i en ny flik

Ett företag kan auktorisera en utomstående person att lämna in e-anmälan på företagets vägnar. Auktorisering måste lämnas in via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer om auktoriseringar. Öppnas i en ny flik

På prh.fi finns närmare anvisningar om hur du anmäler om du inte kan lämna in anmälan i e-tjänsten.

Läs våra anvisningar om att lämna in en anmälan på prh.fi.Öppnas i en ny flik