Gå direkt till innehållet

Priser

Det är alltid gratis att lämna in anmälningar till Skatteförvaltningen.

Anmälan till handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (PRS), är i allmänhet avgiftsbelagt. Däremot är det i regel gratis att anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter. Likaså är nedläggningsanmälningar för företag eller sammanslutningar i regel avgiftsfria.

Betala behandlingsavgiften för pappersanmälan i förväg och bifoga kvittot på betalningen till din anmälan. Om du startar aktiebolag på nätet eller anmäler ändringar i e-tjänsten, betalar du behandlingsavgiften direkt i e-tjänsten med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort.

Vi återbetalar inte behandlingsavgiften även om anmälan förfaller eller dess registrering vägras. Vi återbetalar inte heller behandlingsavgiften om en inlämnad handelsregisteranmälan senare återtas.

För mer information gå till handelsregistrets, föreningsregistrets eller stiftelseregistrets prislista och betalningsanvisningar på prh.fi: