Siirry suoraan sisältöön

Verohallinnon ohje: ryhmärekisteröinti

Arvonlisäverovelvollisuus ryhmänä

Verohallinto voi kahden tai useamman yrityksen hakemuksesta määrätä, että hakijayrityksiä kohdellaan yhtenä arvonlisäverovelvollisena (AVL 13 §). Tämä ryhmärekisteröinti koskee vain verotonta rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavien yritysten muodostamia ryhmiä.

Ryhmärekisteröinnin edellytys on, että kaikilla ryhmään kuuluvilla yrityksillä on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa. Ryhmän ei tarvitse harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa.

Yritys voi kuulua vain yhteen arvonlisäverovelvollisuusryhmään, eikä se voi toimia osaksi ryhmän jäsenenä ja osaksi itsenäisenä. Ryhmään kuuluvat yritykset nimeävät ryhmälle edustajan. Jokaisen ryhmään kuuluvan yrityksen on allekirjoitettava rekisteröintihakemus. Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, alkuperäinen valtakirja on liitettävä mukaan.

Ryhmärekisteröintiä voi hakea ryhmän edustajan nimissä muutosilmoituksella Y4, jos ryhmän edustajalla on jo Y-tunnus. Jos ryhmän edustajalla ei ole Y-tunnusta, käytä perustamisilmoitusta Y1.

Liitä hakemukseen tiedot ryhmän jäsenistä. Voit ilmoittaa ryhmän jäsenissä tapahtuneista muutoksista lomakkeen sivulla 4 kohdassa Lisätietoja. Liitä silloin mukaan alkuperäiset valtakirjat sekä jäsenten Y-tunnukset ja toiminimet.

Arvonlisäverovelvollisuusryhmän purkaminen

Jos yritys haluaa purkaa arvonlisäverovelvollisuusryhmän, ilmoita siitä lomakkeen sivulla 4 kohdassa Lisätietoja.

Arvonlisäverovelvollisuusryhmän purkamispäiväksi merkitään aikaisintaan se päivä, jolloin purkamista koskeva vaatimus saapuu Verohallinnolle. Ilmoituksessa voi ilmoittaa myös myöhemmän päivämäärän.