Siirry suoraan sisältöön

Toimintamuodon muutos

Jos yrityksen yritysmuoto muuttuu, merkitse sekä nykyinen että uusi yritysmuoto. Voit käyttää Y4-lomaketta vain, jos Y-tunnus säilyy samana yritysmuodon muutoksesta huolimatta.

Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy samana koko toiminnan ajan. Tunnus ei muutu, vaikka oikeushenkilö muuttuisi toiseksi, jos muutos on tehty yritysmuotoa koskevan lain mukaan.

Tällä ns. yleisellä muutos- ja lopetusilmoituksella (Y4) voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi osuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yksityisen osakeyhtiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi.

Sulautuminen

Jos yksi tai useampi yhtiö sulautuu jo olemassa olevaan yritykseen, vastaanottavan yhtiön on tehtävä PRH:lle ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta. Ilmoitus annetaan lomakkeella Y4 ja PRH:n liitelomakkeella 16.

Jos kaksi yhtiötä yhdistyy kokonaan uudeksi yritykseksi, sulautuvien yhtiöiden on ilmoitettava PRH:lle sulautumisen täytäntöönpanosta. Sulautuvat yhtiöt antavat yhteisen ilmoituksen lomakkeella Y4 ja PRH:n liitelomakkeella 16. Samassa yhteydessä voi antaa tiedot uudesta yhtiöstä PRH:n liitelomakkeella 1. Lisäksi uuden yhtiön on täytettävä perustamisilmoitus Y1.

Jos yksi tai useampi säätiö sulautuu jo olemassa olevaan säätiöön, vastaanottavan säätiön on annettava PRH:lle ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta. Ilmoitus annetaan lomakkeella Y4 ja PRH:n liitelomakkeella 16A.

Jos kaksi säätiötä yhdistyy kokonaan uudeksi säätiöksi, sulautuvien säätiöiden on ilmoitettava PRH:lle sulautumisen täytäntöönpanosta. Sulautuvat säätiöt antavat yhteisen ilmoituksen lomakkeella Y4 ja PRH:n liitelomakkeella 16A. Samassa yhteydessä voi antaa tiedot uudesta säätiöstä PRH:n liitelomakkeella 11A. Lisäksi uuden säätiön on täytettävä perustamisilmoitus Y1.

Täydelliset ohjeet yhtiöiden ja säätiöiden sulautumisesta annettavista ilmoituksista ovat PRH:n sivuilla (prh.fi).

Säätiö jatkaa osakeyhtiönä

Jos säätiö jatkaa toimintaansa osakeyhtiönä, sen on annettava PRH:lle muutosilmoitus lomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 1.

Jakautuminen

Jos yritys jakautuu niin, että sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle yritykselle, ilmoita uudet yhtiöt kaupparekisteriin lomakkeilla Y1 ja PRH:n liitelomakkeella 1. Liitä lomakkeet ilmoitukseen, jonka jakautuva yhtiö antaa PRH:lle jakautumisen täytäntöönpanosta (lomake Y4 ja PRH:n liitelomake 16).

Täydelliset ohjeet jakautumisesta tehtävistä ilmoituksista ovat PRH:n sivuilla (prh.fi).

Konkurssi

Konkurssiin asetetun yrityksen konkurssipesälle annetaan tarvittaessa oma Y-tunnus. Sitä haetaan lomakkeella Y1.

Ilmoita lomakkeella pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot. Samalla lomakkeella konkurssipesä voi esimerkiksi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, jos konkurssivelallisen alv-velvollisuutta halutaan jatkaa omaisuuden realisoinnin ajan.

Sen jälkeen kun konkurssipesä on saanut Y-tunnuksen, sen on käytettävä muutosten ilmoittamiseen aina muutos- ja lopettamisilmoitusta Y4.

Muut yritysmuodon muutostilanteet

Yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus on aina sidoksissa samaan henkilöön.

Kun yksityinen elinkeinonharjoittaja muuttaa toiminimensä osakeyhtiöksi, osakeyhtiö saa uuden Y-tunnuksen. Täytä silloin aina perustamisilmoituslomake Y1 ja PRH:n liitelomake 1. Tee lisäksi muutosilmoitus Y6.

Kun avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai maatalousyhtymä muuttuu osakeyhtiöksi, täytä muutosilmoituslomake Y5 ja PRH:n liitelomake 1.