Siirry suoraan sisältöön

Y1a-perustamisilmoitus ja ohjeet sen täyttämiseen

Jos et voi asioida sähköisesti, tee ilmoitus paperisena.

Huomaa: Yhdistyksen sähköinen perustaminen on edullisempaa ja nopeampaa. Saat myös ohjausta sääntöjen tekemiseen ja muiden tietojen ilmoittamiseen. Siirry tekemään sähköinen yhdistyksen perustamisilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen

Y1a-perustamisilmoituksella ilmoitat yhdistyksen, kauppakamarin,uskonnollisen yhdyskunnan tai seurakunnan perustamisesta Patentti- jarekisterihallitukselle (PRH) ja Verohallinnolle.

PRH merkitsee yhteisön yhdistysrekisteriin tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin ja Verohallinto omaan asiakasrekisteriinsä sekä tarvittaessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Milloin täytät Y1a-perustamisilmoituksen?

Käytä tätä lomaketta, jos perustettava yhteisö on 

 • aatteellinen yhdistys
 • kauppakamari
 • uskonnollinen yhdyskunta tai uskonnollisen yhdyskunnan paikallisyhteisö tai seurakunta. 

Liitä ilmoitukseen yhteisömuodon mukainen PRH:n liitelomake.

Jos yhteisöllä on jo Y-tunnus, käytä aina ilmoittamiseen muutos- ja lopettamisilmoituslomaketta Y4a.

Ilmoitukset yhdistysrekisteriin ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia.

Siirry prh.fi-sivuille katsomaan perustamisilmoituksen käsittelymaksuja.Avautuu uuteen välilehteen

Minne lähetät ilmoituksen?

Valitse lähetysosoite yhteisömuodon mukaan.

Huomaa, että uskonnollisten yhdyskuntien ilmoitukset pitää lähettää eri osoitteeseen kuin muut ilmoitukset.

Uskonnollisten yhdyskuntien perustamisilmoitukset täytyy lähettää osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri, 00091 PRH.

Yhdistysten perustamisilmoitukset täytyy lähettää osoitteella PRH - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Kuinka täytät Y1a-lomakkeen?

Täytä Y-lomake ennen kuin tulostat sen. Muista allekirjoittaa lomake.

Ilmoituksessa antamasi tiedot ovat julkisia. Älä siis merkitselomakkeelle henkilötunnuksia tai henkilön ulkomaista postiosoitetta,vaan liitä mukaan täytetty henkilötietolomake.

Yhteisön nimi, kotipaikka ja kieli

Kirjoita lomakkeelle yhteisön nimi. PRH tutkii yhteisön nimen rekisteröitävyyden vasta, kun sitä koskeva ilmoituksesi on otettu käsittelyyn.

Ilmoita yhteisön kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa sijaitseva kunta.

Ilmoita yhteisön kieli.

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö yhdistysrekisteriin

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö (esim. kiirehtimispyyntö). Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Yhteisön julkiset yhteystiedot

Ilmoita yhteisön yhteystiedot. Yhdistysrekisteriin merkittävällä yhteisöllä on oltava postiosoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita yhteisön yhteystietoja, kuten sähköpostin, puhelinnumeron ja verkkosivuosoitteen.

Huomaa:Tässä kohdassa ilmoittamasi julkiset yhteystiedot näkyvät YTJ-yrityshaussa.

Ilmoita yhteisön postiosoite. Merkitse osoitetiedot seuraavassa järjestyksessä:

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • PL: postilokeron numero
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka

Jos haluat ilmoittaa yhteisön postiosoitteeksi toisen yhteisön tai henkilön postiosoitteen, merkitse kyseisen yhteisön tai henkilön nimi c/o tarkenne -kenttään.

Jos yhteisöllä on ulkomainen postiosoite, ilmoita se kohdassa Ulkomainen postiosoite.

Tämä postiosoite välittyy Verohallintoon, jos yhteisö ilmoittautuu myös Verohallinnon rekistereihin.

Yhteisömuoto

Valitse yhteisömuoto:

 • aatteellinen yhdistys
 • kauppakamari
 • uskonnollinen yhdyskunta
 • paikallisyhteisö tai seurakunta
 • muu yhdistys (esimerkiksi riistanhoitoyhdistys, kalatalousalue tai muu julkisoikeudellinen yhdistys).

Liitelomakkeet

Valitse ja täytä lomake yhteisömuodon mukaan:

 • 12a Yhdistys tai kauppakamari
 • 12b Uskonnollinen yhdyskunta
 • 12c Paikallisyhteisö tai seurakunta

Jos ilmoitat yhteisön Verohallinnon rekistereihin, täytä myös lomake:

 • 6212 Yhdistyksen tiedot Verohallinnolle Tutustu lomakkeen 6212 täyttöohjeeseen

Huomaa: Jos kyseessä on erityislainsäädäntöön perustuva yhdistys tai muu sellainen yhteisö, jota ei merkitä yhdistysrekisteriin, lähetä perustamislomakkeen Y1a liitteenä 6212-lomake Verohallinnolle.

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa

Tässä voit ilmoittaa sen henkilön ja yhteisön, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä ilmoituksesta ja jolle PRH lähettää rekisteriotteen ja mahdollisen korjauskehotuksen. Tämä yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen.

Huomaa: Jos et ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää postin yhteisön nimellä ja osoitteella.

Päiväys ja allekirjoitus

Lisää päiväys ja nimenselvennys. Tulosta lomake ja allekirjoita käsin.

Perustamisilmoituksen allekirjoittaa sen tekemisestä vastuussa oleva henkilö:

 • aatteellinen yhdistys, kauppakamari tai uskonnollinen yhdyskunta : hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu hallituksen täysivaltainen jäsen
 • paikallisyhteisö tai seurakunta : sen uskonnollisen yhdyskunnan, johon yhteisö kuuluu, puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu täysivaltainen jäsen.

Neuvontaa lomakkeen täyttämiseen

Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja asiakaspalveluistamme:

 • Patentti- ja rekisterihallitus: 029 509 5959
 • Verohallinto: 029 497 048

Jatka tietojen ilmoittamista Verohallinnolle

Lue Yhdistyksen tiedot Verohallinnolle 6212 -lomakkeen täyttöohjeet