Siirry suoraan sisältöön

Perustamisilmoitusten paperilomakkeiden täyttöohjeet

Jos et voi asioida sähköisesti, tee ilmoitus paperisena.

Toimi näin:

 1. Tallenna ensin tarvitsemasi pdf-lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.
 2. Täytä yritys- tai yhteisömuotokohtainen ilmoituslomake sekä liitelomakkeet. Tulosta ne ja huolehdi tarvittavista allekirjoituksista.
 3. Liitä ilmoitukseesi muut tarvittavat asiakirjat.
 4. Jos teet maksullisen ilmoituksen, maksa ilmoitus ja liitä mukaan kuitti maksamisesta.
 5. Tarkista vielä ennen lähettämistä, että ilmoituksessasi on kaikki tarvittavat asiakirjat, päiväykset ja allekirjoitukset.

Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen: Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI

Huomaa: Lähetysosoite löytyy myös jokaisen ilmoituslomakkeen alusta.

Ole tarkkana henkilötunnuksen ja kotiosoitteen kanssa

Kaupparekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja.

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot erillisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja kotiosoitteita.

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn PRH:ssa prh.fi-sivustolla. Avautuu uuteen välilehteen

Lomakkeet

Perustamisilmoitus osakeyhtiölle, osuuskunnalle, säästöpankille ja säätiölle (Y1)

Pakolliset asiakirjat:

 • Y1-perustamisilmoitus
 • Liitelomakkeet yhteisömuodoittain:
  • 1 Osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö
  • 2 Osuuskunta tai osuuspankki
  • 3 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike
  • 4 Keskinäinen vakuutusyhtiö, julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys
  • 5 Asumisoikeusyhdistys, asukashallintoalue, eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä tai muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka tai hypoteekkiyhdistys, säästöpankki tai valtion liikelaitos
  • 11A Säätiö (uuden säätiölain 487/2015 mukainen)
 • Ulkomaisen yhteisön tai yhtymän liite Verohallinnolle 6204
 • Henkilötietolomake[pdf, 719.4 kB]
 • Perustamissopimus
 • Osakeyhtiön yhtiöjärjestys tai osuuskunnan tai säätiön säännöt
 • Maksukuitti, jos teet maksullisen ilmoituksen kaupparekisteriin

Siirry lukemaan Y1-lomakkeen täyttöohjetta .

Perustamisilmoitus avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle ja verotusyhtymälle (Y2)

Pakolliset asiakirjat:

Siirry lukemaan Y2-lomakkeen täyttöohjetta .

Perustamisilmoitus yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, liikkeen- ja ammatinharjoittajalle, maatalousyrittäjälle tai metsänomistajalle (Y3)

Pakolliset asiakirjat:

 • Y3-perustamisilmoitus
 • Henkilötietolomake[pdf, 719.4 kB]
 • Ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan selvitys Verohallinnolle liitteellä 6206
 • Maksukuitti, jos teet maksullisen ilmoituksen kaupparekisteriin

.

Perustamisilmoitus yhdistyksille, uskonnollisille yhdyskunnille ja kauppakamareille (Y1a)


Pakolliset asiakirjat:

 • Y1a-lomake
 • Liitelomakkeet yhteisömuodoittain:
  • 12a-liitelomake yhdistyksille ja kauppakamareille
  • 12b-liitelomake uskonnollisille yhdyskunnille
  • 12c-liitelomake seurakunnille
 • Verohallinnon liite 6212, jos yhteisö ilmoittautuu Verohallinnon rekistereihin.
 • Henkilötietolomake[pdf, 719.4 kB]
 • Perustamiskirja
 • Yhteisön säännöt
 • Maksukuitti, jos teet maksullisen ilmoituksen yhdistysrekisteriin

Siirry lukemaan Y1a-lomakkeen täyttöohjetta.

Kaikkien perustamisilmoituslomakkeiden täyttöohjeet

Käytä täyttöohjeita apunasi. Siirry ohjesivulle: