Siirry suoraan sisältöön

Y2-perustamisilmoitus ja ohjeet sen täyttämiseen

Y2-perustamisilmoituksella ilmoitat yrityksen perustamisesta Patentti-ja rekisterihallitukselle (PRH) ja Verohallinnolle.

Milloin täytät Y2-perustamisilmoituksen?

Käytä Y2-lomaketta, jos haluat tehdä 

 • avoimen yhtiön, 
 • kommandiittiyhtiön
 • verotusyhtymän perustamisilmoituksen ja 
 • perustettavalla yrityksellä ei ole vielä Y-tunnusta. 

Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, käytä Y5-muutosilmoituslomaketta.

Ilmoitukset kaupparekisteriin ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia.

Huomaa: Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Verotusyhtymää ei merkita kaupparekisteriin.

Kuinka täytät Y2-lomakkeen?

Täytä Y-lomake ennen kuin tulostat sen. Muista allekirjoittaa lomake.

Huomaa: Älämerkitse Y-lomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa tai henkilönulkomaista postiosoitetta. Nämä tiedot annetaan henkilötietolomakkeella.

Y-lomakkeella PRH:lle ilmoitettavat tiedot ovat julkisia.

Yrityksen nimi

Ilmoita yksi, kaksi tai kolme nimiehdotusta yritykselle.

Lisää yritysmuoto nimeen:

 • Avoimen yhtiön nimestä voi jättää ilmauksen "avoin yhtiö" pois, jos yhtiömuoto muuten ilmenee nimestä. Esimerkiksi, jos nimessä on yhtiömiesten sukunimet.
 • Kommandiittiyhtiön nimeen pitää sisältyä sana kommandiittiyhtiö tai lyhenne "ky".
 • Verotusyhtymän nimen pitää vastata sen toimintaa esimerkiksi Kiinteistöyhtymä, Maatalousyhtymä, Metsäyhtymä.

Yrityksen kieli

Ilmoita Verohallinnolle, onko yrityksen asiointikieli suomi vai ruotsi.

Yritys ilmoittautuu kaupparekisteriin

Rastita kohta, jos teet avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamisilmoitusta. Liitä ilmoitukseen mukaan kuitti maksetusta kaupparekisterin käsittelymaksusta.

Siirry prh.fi-sivuille katsomaan hinnastoa ja maksuohjeita.

Verotusyhtymää ei merkitä kaupparekisteriin. Ilmoita tiedot Verohallinnon rekistereihin lomakkeen sivuilla 5-6.

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö kaupparekisteriin

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö (esim. kiirehtimispyyntö). Huomaa: Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Yrityksen kotipaikka

Ilmoita yrityksen kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa sijaitseva kunta.

Ilmoita ulkomaisen yrityksen kotivaltio.

Muut mahdolliset toiminimet

Kaupparekisteriin voi rekisteröidä myös rinnakkaistoiminimiä ja aputoiminimiä. Huomaa, että avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön rinnakkaistoiminimi on mainittava yhtiösopimuksessa.

Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Ilmoita rinnakkaistoiminimi tai -nimet, joita yrityksellä on. Ilmoita suluissa, millä kielellä nimi on.

Voit ilmoittaa halutessasi yhden tai useamman aputoiminimen. Ilmoita myös, mitä osaa yrityksen toiminnasta kullakin toimiapunimellä on tarkoitus harjoittaa. Huomaa, että aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen koko toimintaa. Jokaisesta aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu.

Yrityksen julkiset yhteystiedot

Ilmoita yrityksen julkiset yhteystiedot. Kaupparekisteriin merkittävällä yrityksellä on oltava joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita yrityksen yhteystietoja, kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Huomaa: Kaikki ilmoittamasi julkiset yhteystiedot näkyvät YTJ-yrityshaussa.

C/O-tarkenne posti- ja käyntiosoitteeseen

Jos haluat ilmoittaa yrityksen posti- tai käyntiosoitteeksi toisen yrityksen tai henkilön postiosoitteen, laita kyseisen yrityksen tai henkilön nimi c/o-kenttään.

Postiosoite

Ilmoita yrityksesi postiosoite. Jos haluat käyttää postilokero-osoitetta, ilmoita vain se.

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • PL: postilokeron numero
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Tämä postiosoite välittyy Verohallintoon. Jos haluat ilmoittaa Verohallinnolle muun postiosoitteen, ilmoitase sivulla 5 kohdassa "Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite".

Käyntiosoite

Käyntiosoite on liikkeen tai pysyvän toimipaikan sijaintiosoite.

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Ensimmäinen tilikausi

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ensimmäinen tilikausi alkaa yhtiösopimuksen allekirjoituspäivästä.

Perustamispäivä tai toiminnan alkaminen Suomessa: Ilmoita perustamispäivä m uodo ssa pp.kk.vvvv (esim. 01.03.2021 ). Ulkomainen yritys merkitsee sen päivän, jolloin toiminta alkaa Suomessa. Jos uuden yrityksen toiminta on alkanut ennen yhtiösopimuksen allekirjoittamista, pitää perustamispäiväksi merkitä toiminnan alkupäivä.

Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä: Ilmoita päivä, jolloin ensimmäinen tilikausi päättyy.

Huomaa: Toiminnan alkamispäivän ja ensimmäisen tilikauden päättymispäivän välinen aika on yrityksen ensimmäinen tilikausi. Ensimmäinen tilikausi voi kestää enintään 18 kuukautta. Seuraava tilikausi eli yrityksen tilikausi alkaa automaattisesti ensimmäisen tilikauden päätyttyä ja kestää vuoden.

Edeltävän yrityksen toiminnan jatkaminen

Täytä tämä kohta vain, jos yritysmuoto muuttuu. Merkitse rasti kohtaan Yritys jatkaa edeltävän yrityksen elinkeinotoimintaa tai liiketoimintaa. Ilmoita edeltävän yrityksen nimi ja Y-tunnus.

Uusi yritys saa oman Y-tunnuksen tämän Y2-perustamisilmoituksen perusteella. Täytä myös edeltävän yrityksen lopettamisilmoitus Y6.

Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy muuttumattomana koko toiminnan ajan. Y-tunnus pysyy samana, vaikka yhtiömiehet vaihtuvat tai yhtiöosuudet vaihtavat omistajaa. Tunnus pysyy samana silloinkin, kun avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi tai kommandiittiyhtiö avoimeksi yhtiöksi. Käytä tällaisen yritysmuodon muutoksen ilmoittamiseen vain avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muutosilmoituslomaketta Y5.

Jos nyt perustettava avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö jatkaa yhtymän toimintaa, Y-tunnus pysyy samana. Esimerkiksi jos maatalousyhtymän toimintaa jatkamaan perustetaan avoin yhtiö, maatalousyhtymän Y-tunnus siirtyy avoimelle yhtiölle. Täytä tällaisesta toimintamuodon muutoksesta vain avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muutosilmoituslomake Y5.

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala

Ilmoita yrityksen päätoimiala eli millä alalla yritys pääasiassa toimii. Päätoimialan pitää sisältyä yrityksen toimialaan.

Käytä Tilastokeskuksen viisinumeroista toimialakoodia (TOL 2008).

Siirry Tilastokeskuksen sivuille katsomaan toimialakoodejaAvautuu uuteen välilehteen

Huomaa, että yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, ja se on julkisena tietona nähtävissä YTJ-yrityshaussa.

Yritysmuoto

Rastita haluamasi yritysmuoto: avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai verotusyhtymä.

Liitelomake verohallinnolle

Rastita kohta, jos olet rekisteröimässä ulkomaista yhtiötä. Täytä liitelomake 6204.

Yhtiösopimuksen allekirjoituspäivä

Ilmoita tässä päivä, jolloin yhtiösopimus on allekirjoitettu. Liitä mukaan alkuperäinen yhtiösopimus, josta on poistettu henkilötunnusten tunnusosat ja henkilöiden kotiosoitteet.

Verotusyhtymän on liitettävä mukaan kopio saantokirjasta, esimerkiksi kauppakirjasta tai lahjakirjasta. Jos verotusyhtymä harjoittaa maataloutta vuokraviljelijänä, liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta.

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa

Voit ilmoittaa sen henkilön ja yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä ilmoituksesta. Tämä yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen.

PRH lähettää rekisteriotteen ja osoittaa mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt aina yhteyshenkilölle. Jos yritys ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen nimellä ja osoitteella.

Verohallinto postittaa rekisteröinti-ilmoituksen ja mahdolliset selvityspyynnöt aina yrityksen omaan osoitteeseen, joka on ilmoitettu lomakkeen sivulla 1 tai 5 kohdassa Verohallintoon ilmoitettava postiosoite.

Huomaa, että kaikki tällä lomakkeella PRH:lle ilmoittamasi tiedot ovat julkisia.

Lisätietoja PRH:lle

Voit ilmoittaa mahdolliset lisätiedot tässä kohdassa. Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot ilmoitetaan lomakkeen sivulla 4 kohdassa Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot.

Huomaa, että kaikki tällä lomakkeella PRH:lle ilmoittamasi tiedot ovat julkisia.

Päiväys ja allekirjoitus

Allekirjoita ilmoitus. Muista päiväys ja nimenselvennys.

Perustamisilmoituksen voi allekirjoittaa:

 • Kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies tai hänen valtuuttamansa henkilö.
 • Avoimessa yhtiössä kuka tahansa yhtiömiehistä tai yhtiömiehen valtuuttama henkilö.
 • Verotusyhtymässä joko kaikki osakkaat tai heidän yhdessä valtuuttamansa henkilö.

Liitä tarvittaessa mukaan joko avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöidystä valtakirjasta oikeaksi todistettu jäljennös.

Yhtiömiehet tai verotusyhtymän osakkaat

Ilmoita jokaisen yhtiömiehen tai yhtymän osakkaan täydellinen nimi ja syntymäaika. Jos henkilö ei ole Suomen kansalainen, ilmoita hänen kansalaisuutensa.

Jos yhtiömies on oikeushenkilö, ilmoita Y-tunnus.

Ilmoita, onko kommandiittiyhtiön yhtiömies vastuunalainen vai äänetön yhtiömies.

Ilmoita osakkuuden alkupäivä. Ilmoita murtolukuna tai prosentteina, mikä on avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen tai verotusyhtymän osakkaan osuus yhtiön varallisuudesta ja yhtiön tulosta.

Ilmoita äänettömän yhtiömiehen pääomasijoituksen määrä.

Ilmoita äänettömälle yhtiömiehelle maksettava voitto-osuus prosentteina.

Jos kaikkien yhtiömiesten tiedot eivät mahdu yhdelle sivulle, käytä useampia lomakkeen sivuja 3.

Yhtiömiehen edustamisoikeus

Yhtiön edustamis- ja nimenkirjoitusoikeudesta voidaan määrätä yhtiösopimuksessa. Oikeus voi olla ainoastaan vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Lain mukaan jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on nimenkirjoitusoikeus ja oikeus edustaa yhtiötä. Jos oikeutta halutaan rajoittaa, yrityksen täytyy määrätä siitä yhtiösopimuksessa.

Siirry prh.fi-sivuille lukemaan edustamisoikeuksista. Avautuu uuteen välilehteen

Toimitusjohtaja

Ilmoita tässä toimitusjohtajan nimi, syntymäaika ja kansalaisuus. Ilmoita toimitusjohtajan henkilötunnus ja mahdollinen ulkomainen kotiosoite henkilötietolomakkeella.

Prokuristit

Prokuristilla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus ja oikeus toimia liikkeen harjoittamiseen kuuluvissa asioissa. Ilmoita prokuristin nimi ja syntymäaika. Jos hän ei ole Suomen kansalainen, ilmoita myös kansalaisuus.

Ilmoita kohdassa Miten yhtiötä edustetaan, kuinka prokuristit toimivat. Voiko prokuristi edustaa yhtiötä yksin vai edustaako yhtiötä aina kaksi prokuristia yhdessä. Täytä lisäksi henkilötietolomake.

Muut PRH:lle rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot

Tässä kohdassa voit ilmoittaa esimerkiksi edustajasta ja elinkeinoluvista.

Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite

Voit ilmoittaa tässä kohdassa erillisen postiosoitteen vain Verohallinnon käyttöön.

Pääomarahasto

Rastita kohta, jos kommandiittiyhtiö on pääomarahasto.

Arvonlisäverovelvollisuus

Yritys voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Valitse lomakkeelta tilanteeseen sopiva vaihtoehto ja ilmoita toiminnan alkupäivä muodossa pp.kk.vvvv.

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, sen on annettava asiasta selvitys.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää arvonlisäverotuksesta

Lue lisää ryhmärekisteröinnistä

Yritys ilmoittautuu arvonlisävelvolliseksi

Merkitse se päivä, josta lähtien yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi.

Yritys voi ilmoittautua 1) arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta, 2) arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä, 3) ilmoituksenantovelvolliseksi EU-palvelumyynneistä tai 4) arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta.

Lue ohje arvonlisäverovelvollliseksi ilmoittautuvalle

Yritys hakeutuu arvonlisävelvolliseksi

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi 1) kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, 2) vähäisestä liiketoiminnasta, 3) yhteisöhankinnasta, 4) alkutuotannosta tai 5) yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana.

Yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, valitse lomakkeelta verottomuuden syy ja perustele asia tarkemmin Lisätietoja-kohdassa (sivulla 6). Käsittelyn helpottamiseksi liitä mukaan myös kirjallinen selvitys tai täydennys.

Vaikka yrityksen päätoiminta olisi arvonlisäverotonta, voi yritys siitä huolimatta olla arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksellä on muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää arvonlisäverottomasta liiketoiminnastaAvautuu uuteen välilehteen

Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin

Jos yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, ilmoita toiminnan alkupäivä (muodossa pp.kk.vvvv).

Huomaa: Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin joko ilmoituksen saapumispäivän tai myöhemmän ajankohdan. Tieto on julkinen ja se näkyy YTJ-yrityshaussa.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Huomaa: Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen, verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden, kirjanpitovelvollisuuden tai muut verotukseen liittyvät velvollisuudet.

Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi

Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen.

Lue ohje säännöllisesti palkkoja maksavalle työnantajalle

Oma-aloitteisten verojen verokausi

Ilmoita yrityksen liikevaihto ja haluttu verokausi arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia varten.

Huomaa: Jos et ilmoita mitään, Verohallinto merkitsee yrityksen automaattisesti kuukausimenettelyyn.

Lue ohje oma-aloitteisten verojen verokauden valintaan

Ennakkoveroa koskevat tiedot

Rastita, jos haet ennakkoveroa sähköisesti: osoitteessa vero.fi/verokorttiAvautuu uuteen välilehteen .

Ilmoita ennakkoveron määräämistä varten yrityksen ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto ja arvioitu verotettava tulos euroina.

Huomaa: Ennakkovero määrätään yhtiömiehelle ilmoitetun tulo-osuuden mukaan.

Lisätietoja Verohallinnolle

Käytä tätä Lisätietoja-kenttää, jos haluat antaa ilmoituksesta lisätietoja Verohallinnolle.

Vakuutusmaksuverovelvollisuus

Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan. Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta.

Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, ilmoita tässä kohdassa toiminnan alkupäivä. Liitä ilmoitukseen myös vapaamuotoinen selvitys, jossa toiminnan luonne on kuvattu.

Neuvontaa lomakkeen täyttämiseen

Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja asiakaspalveluistamme:

 • Patentti- ja rekisterihallitus: 029 509 5900
 • Verohallinto: 029 497 004
 • Ahvenanmaan valtionvirasto: 018 635 270