Siirry suoraan sisältöön

Ohje säännöllisesti palkkoja maksavalle työnantajalle

Yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yrityksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen tieto.

Ilmoita maksetut palkat, muut suoritukset ja ennakonpidätykset tulorekisteriin (tulorekisteri.fiAvautuu uuteen välilehteen ). Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on annettava erillisilmoitus työnantajasuorituksista silloin, kun palkkoja tai muita suorituksia ei ole maksettu. Ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan ilmoittamisesta ja maksamisestaAvautuu uuteen välilehteen

Satunnainen palkanmaksu

Jos yritys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. Palkanmaksu on satunnaista, jos yrityksellä on palveluksessaan vain yksi vakituinen työntekijä tai 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Yritys on silloin ns. satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eikä sitä merkitä työnantajarekisteriin.

Satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen on annettava palkkatietoilmoitus työnantajasuorituksista tulorekisteriin ja maksettava työnantajasuoritukset Verohallintoon.

Satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen ei tarvitse antaa ilmoitusta siitä, että palkkaa tai muuta suoritusta ei ole maksettu. Satunnainen työnantajakin voi halutessaan rekisteröityä työnantajarekisteriin. Merkitse siinä tapauksessa palkanmaksun alkupäivä lomakkeen kohtaan "Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi".