Siirry suoraan sisältöön

Arvonlisäverovelvollisuus ryhmänä

Verohallinto voi kahden tai useamman yrityksen hakemuksesta määrätä, että hakijayrityksiä kohdellaan yhtenä arvonlisäverovelvollisena (AVL 13 §). Tämä ryhmärekisteröinti koskee vain verotonta rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavien yritysten muodostamia ryhmiä.

Ryhmärekisteröinnin edellytys on, että kaikilla ryhmään kuuluvilla yrityksillä on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa. Ryhmärekisteröinti ei edellytä, että ryhmä harjoittaisi arvonlisäverollista toimintaa.

Yritys voi kuulua vain yhteen arvonlisäverovelvollisuusryhmään, eikä se voi toimia osaksi ryhmän jäsenenä ja osaksi itsenäisenä.

Ryhmään kuuluvat yritykset nimeävät ryhmän edustajan. Jokaisen ryhmään kuuluvan yrityksen on allekirjoitettava rekisteröintihakemus. Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, alkuperäinen valtakirja on liitettävä mukaan.

Ryhmärekisteröintiä voi hakea ryhmän edustajan nimissä perustamisilmoituksella Y1- lomakkeella, jos ryhmän edustajalla ei vielä ole Y-tunnusta. Jos ryhmän edustajalla on jo Y-tunnus, käytä muutosilmoitusta Y4. Liitä hakemukseen tiedot ryhmän jäsenistä.