Gå direkt till innehållet

Gruppregistrering

Skatteförvaltningen kan på ansökan av två eller fler företag bestämma att de behandlas som en enda momsskyldig (13 § i MomsL). Denna gruppregistrering gäller endast grupper som bildats av företag som bedriver skattefri finansierings- eller försäkringsverksamhet.

En förutsättning för gruppregistreringen är att alla de företag som hör till gruppen antingen har sin hemort eller ett fast driftställe i Finland. Gruppregistreringen förutsätter inte att gruppen skulle bedriva momspliktig verksamhet.

Företaget kan bara höra till en enda skattskyldighetsgrupp och kan inte fungera dels som en gruppmedlem dels självständigt.

Gruppmedlemmarna utser en företrädare för gruppen. Alla de som hör till gruppen ska underteckna registreringsansökan. Om företrädaren undertecknar ansökan ska fullmakten bifogas i original.

Med etableringsanmälan Y1 på denna blankett kan du ansöka om gruppregistrering i gruppföreträdarens namn om företrädaren för gruppen ännu inte har ett FO-nummer. Om företrädaren redan har ett FO-nummer, använd ändringsanmälan Y4. Bifoga uppgifter om gruppmedlemmarna till ansökan.