Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälningar på pappersblankett: ifyllningsanvisningar

Om du inte kan lämna in anmälan elektroniskt, lämna in anmälan på papper.

Gör så här:

 1. Spara pdf-blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

 2. Fyll i anmälningsblanketten och bilageblanketterna som du har valt efter företags- eller samfundsform. Skriv ut blanketterna och underteckna dem.
 3. Bifoga andra dokument som behövs för din anmälan.
 4. Om du lämnar in en avgiftsbelagd anmälan, betala anmälan och bifoga kvittot på betalningen till din anmälan.
 5. Innan du skickar in anmälan kontrollera att du har bifogat alla dokument som behövs, angett datum och undertecknat anmälan.

Skicka anmälan till: Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Obs! Adressen står också i början av anmälningsblanketten.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Bifoga inte till din anmälan handlingar, till exempel protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos PRS på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Blanketter

Etableringsanmälan för aktiebolag, andelslag, sparbank och stiftelse (Y1)

Obligatoriska dokument:

 • Etableringsanmälan Y1
 • Bilageblanketter som du väljer enligt samfundsform (sammanslutningsform):

  • 1 Aktiebolag eller publikt aktiebolag
  • 2 Andelslag eller andelsbank
  • 3 Utländsk näringsidkares filial
  • 4 Ömsesidigt försäkringsbolag, publikt ömsesidigt försäkringsbolag eller försäkringsförening
  • 5 Bostadsrättsförening, boendeförvaltningsområde, europeisk ekonomisk intressegruppering, driftställe i Finland för utomlands registrerad intressegruppering, hypoteksförening, sparbank eller statens affärsverk
  • 11A Stiftelse (enligt den nya stiftelselagen 487/2015)
 • Bilaga 6204 till Skatteförvaltningen för utländskt samfund eller utländsk sammanslutning
 • PersonuppgiftsblankettÖppnas i en ny flik
 • Avtal om bolagsbildning, avtal om andelslagsbildning eller stiftelseurkund

 • Aktiebolagets bolagsordning eller andelslagets eller stiftelsens stadgar
 • Kvitto på betalningen om du lämnar in en avgiftsbelagd anmälan till handelsregistret
 • Gå till anvisningarna för att fylla i blankett Y1

Etableringsanmälan för öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning (Y2)

Obligatoriska dokument:

Gå till anvisningarna för att fylla i blankett Y2.

Etableringsanmälan för enskild näringsidkare, rörelseidkare eller yrkesutövare, jordbruksföretagare eller skogsägare (Y3)

Obligatoriska dokument:

 • Etableringsanmälan Y3
 • PersonuppgiftsblankettÖppnas i en ny flik
 • Bilaga 6206 till Skatteförvaltningen för utländsk rörelseidkare eller yrkesutövare
 • Kvitto på betalningen om du lämnar in en avgiftsbelagd anmälan till handelsregistret

Gå till anvisningarna för att fylla i blankett Y3.

Etableringsanmälan för föreningar, religionssamfund och handelskammare (Y1a)

Obligatoriska dokument:

 • Blankett Y1a
 • Bilageblanketter som väljs enligt samfundsform:
  • bilageblankett 12a för föreningar och handelskamrar
  • bilageblankett 12b för religionssamfund
  • bilageblankett 12c för församlingar
 • Skatteförvaltningens bilaga 6212 om samfundet anmäler sig till Skatteförvaltningens register.
 • PersonuppgiftsblankettÖppnas i en ny flik

 • Stiftelseurkund
 • Stadgar för samfundet
 • Kvitto på betalningen om du lämnar in en avgiftsbelagd anmälan till föreningsregistret
 • Gå till anvisningarna för att fylla i blankett Y1a.

Ifyllningsanvisningar för samtliga etableringsanmälningar

Använd ifyllningsanvisningarna som hjälp. Gå till anvisningarna: