Siirry suoraan sisältöön

Ohje arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuvalle

1.Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta

Yrityson liiketoiminnan harjoittajana arvonlisäverovelvollinen, jos senliikevaihto on tilikaudessa yli 15 000 euroa. Liikevaihtoon luetaan

  • tavaroiden ja palveluiden verolliset myynnit
  • verottomat sanoma- ja aikakauslehtien ja vesialusten myynnit sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät myynnit
  • kiinteistön ja siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset
  • rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynnit.

Josyritys harjoittaa sekä alkutuotantoa että muuta liiketoimintaa ja josyrityksen tilikauden liikevaihto näistä liiketoiminnoista ylittäävähäisen toiminnan rajan, yritys ilmoittautuu molemmista toiminnoistaarvonlisäverovelvolliseksi.

Liikevaihtoon ei lueta toimintaan liittyvien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntihintoja.

Jos yritys harjoittaa sijoituskullan myyntiä, ilmoita se lisätietona sivulla 6. Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, kuten kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan arvonlisäverotuksen
ulkopuolelle jääviä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen.

2.Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä

Merkitserasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä, jos yrityksentoiminta on muutoin täysin arvonlisäverotonta, mutta yritys onarvonlisäverovelvollinen

  • EU:sta tai EU:n ulkopuolelta tehtävistäpalveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi(käännetty verovelvollisuus)
  • EU-tavaraostoista (yhteisöhankinnoista)
  • kiinteistöhallintapalvelun tai ravintola- ja ateriapalvelun oman käytön vuoksi.

Siirry verohallinnon sivuille lukemaan lisää:

3.Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

Merkitserasti, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim.liiketoimintansa vähäisyyden vuoksi), mutta se aikoo harjoittaasellaisia EU-palveluiden myyntejä, jotka arvonlisäverovelvollistenyritysten välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muussaEU-maassa kuin Suomessa).

Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuudenalkupäivä.

4.Yritys ilmoittautuu alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitserasti, jos yritys harjoittaa alkutuotantoa. Alkutuotantoa ovat mm.maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous. Merkitse rasti myös silloin, jos yritys ryhtyy harjoittamaanalkutuotantoa muun liiketoiminnan lisäksi.