Gå direkt till innehållet

Företaget anmäler sig som momsskyldigt

1.Företaget anmäler sig som momsskyldigt för affärsverksamhet

Företaget är momsskyldigt som rörelseidkare om omsättningen under räkenskapsperioden överstiger 15000 euro I omsättningen räknas

  • skattepliktig försäljning av varor ochtjänster
  • skattefri försäljning av tidningar, tidskrifter och fartyg samt försäljning inom internationellhandel
  • överlåtelse av fastigheter eller rättigheter som hänför sig tillfastigheter
  • försäljning av finansiella tjänster ochförsäkringstjänster.

I omsättningen inräknas inte försäljningspriserna på finansiella tjänster och försäkringstjänster i anslutning till verksamheten eller på anläggningstillgångar.

2.Företaget anmäler sig som momsskyldigt för inköp eller för egetbruk

Sätt ett kryss här och ange datumet då momsskyldigheten börjat, om företagets verksamhet i övrigt är helt momsfri, men företaget är momsskyldigt

  • på grund av momsskyldighet som orsakasav köp av tjänster från EU-länder eller länder utanför EU (omvänd momsskyldighet)
  • för EU-varuinköp (gemenskapsinternaförvärv)
  • på grund av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav eller restaurang och cateringtjänster.

Läs mer om momsbeskattning av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav Öppnas i en ny flik och om momsbeskattning av personalmåltidÖppnas i en ny flik

3.Företaget anmäler sig som deklarationsskyldigt för försäljning av EU-tjänster

Sätt ett kryss här om företaget inte är momsskyldigt (t.ex. eftersom verksamheten bedrivs i liten skala), men företaget har för avsikt av bedriva sådan försäljning av EU-tjänster som i form av försäljning mellan momsskyldiga företag beskattas i köparens land (annat EU-land än Finland). Ange även datumet då skyldigheten att lämna in anmälan börjat.

4.Företaget anmäler sig som momsskyldigt förprimärproduktion

Kryssa för rutan om företaget bedriver primärproduktion. Primärproduktion utgörs av bl.a. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, pälsdjursuppfödning och renskötsel. Sätt ett kryss också om företaget börjar bedrivaprimärproduktionutöver annan affärsverksamhet.