Siirry suoraan sisältöön

Ohje oma-aloitteisten verojen verokauden valintaan

Jos yrityksen kalenterivuoden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 100 000 euroa, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää. Siinä tapauksessa arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan kuukausittain. Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverot maksetaan kuukausittain.

Jos kalenterivuoden (ei siis tilikauden) liikevaihto on enintään 100 000 euroa, yritys voi hakeutua pidennettyyn verokauteen. Tämä koskee vain niitä yrityksiä, joiden on annettava oma-aloitteisten verojen veroilmoitus tai palkkatietoilmoitus säännöllisesti eli jotka ovat ilmoittautuneet tai hakeutuneet joko arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. Pidennetty verokausi on mahdollinen vain, jos yritys ei ole olennaisesti laiminlyönyt verojen ilmoittamista tai maksamista.

Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään 100 000 euroa, voi arvonlisäveron ilmoittaa ja maksaa neljännesvuosittain. Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi maksaa neljännesvuosittain.

Jos liikevaihto on 30 001–100 000 euroa, mutta yritys haluaa kaikkien verojen verokaudeksi kuukauden, merkitse rasti kohtaan kuukausi.

Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja työnantajasuoritukset voi maksaa neljännesvuosittain. Tällainen yritys voi myös valita kaikkien verojen verokaudeksi neljännesvuoden tai kalenterikuukauden.

Verohallinto päättää oma-aloitteisten verojen verokauden pituuden ja lähettää siitä kirjallisen ilmoituksen.

Huom. Kun yritys on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, Verohallinto lähettää yritykselle tiedon verokauden pituudesta.

Pidennettyyn verokauteen kuuluvan verovelvollisen on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle, jos kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa niin, ettei yritys enää täytä pidennetyn verokauden ehtoja. Ilmoitus tehdään OmaVero-palvelussaAvautuu uuteen välilehteen tai Verohallinnon lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071), jonka saa osoitteesta vero.fi/lomakkeetAvautuu uuteen välilehteen .

Verohallinto voi myös omasta aloitteestaan siirtää yrityksen pidennetystä verokaudesta kuukauden pituiseen verokauteen, jos liikevaihdon rajat ylittyvät tai jos yritys on esim. laiminlyönyt ilmoittamis- tai maksuvelvollisuuttaan. Jos verokautta muutetaan, Verohallinto lähettää tiedon siitä, mistä alkaen uutta verokautta sovelletaan.