Skatteperiod för skatter på eget initiativ

Om företagets omsättning eller motsvarande avkastning är över 100 000 euro under ett kalenderår behöver den här punkten inte fyllas i. Moms deklareras och betalas i så fall månatligen. Förskottsinnehållningar, arbetsgivarens socialskyddsavgift och källskatter betalas månatligen.

Om omsättningen under kalenderåret (ej under räkenskapsperioden) understiger 100 000 euro, kan företaget ansöka om en förlängd skatteperiod. Detta gäller endast företag som ska lämna in deklarationen av skatter på eget initiativ eller anmälan om löneuppgifter regelbundet, dvs. som har anmält sig som eller ansökt om att bli antingen momsskyldiga eller arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning. För att företaget ska kunna komma med i en förlängd skatteperiod förutsätts det att företaget inte har gjort sig skyldigt till några väsentliga försummelser i fråga om deklaration och betalning av skatter.

Om omsättningen är högst 100 000 euro under ett kalenderår, kan moms deklareras och betalas kvartalsvis. Förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgift och källskatter kan då betalas kvartalsvis.

Om omsättningen är 30 001–100 000 euro, men företaget vill att skatteperioden för alla skatter ska vara en månad, kryssa för "1månad".

Om omsättningen är högst 30 000 euro får moms deklareras och betalas kalenderårsvis och arbetsgivarprestationerna betalas kvartalsvis. Ett sådant företag kan även välja att skatteperioden för alla skatter ska vara ett kvartal eller en kalendermånad.

Meddela den önskade skatteperioden enligt omsättningen. Om du inte meddelar något, antecknar Skatteförvaltningen företaget så att det automatiskt omfattas av månadsförfarand.