Nedläggningsanmälan

Företag och sammanslutningar ska anmäla om att verksamheten läggs ned till Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister, stiftelseregister eller föreningsregister och till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över mervärdesskattskyldiga.

Ändringarna anmäls till PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (YTJ) på webbplatsen prh.fi. I menyn hittar du anmälningsanvisningarna och pappersblanketterna. Anvisningarna är grupperade enligt företags- och samfundsform.

I regel tar vi inte ut någon behandlingsavgift för nedläggningsanmälningar.