Gå direkt till innehållet

LEI-nummer

Ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) är ett världsomfattande identifieringsnummer som är avsett för att identifiera företag och sammanslutningar på finansmarknaden. Kravet på att använda LEI-nummer baserar sig på EU:s värdepapperslagstiftning.

Företag och sammanslutningar (till exempel registrerade föreningar och stiftelser) behöver ett LEI-nummer om de handlar med börsaktier, ETF-fondandelar eller andra börsnoterade värdepapper eller derivat.

LEI-numret behövs inte för att bara äga finansiella instrument.

Företag och sammanslutningar som har FO-nummer, med undantag av filialer, kan ansöka om ett LEI-nummer hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Utfärdade LEI-nummer visas i företagssökningen på ytj.fi

PRS skickar inget beslut om utfärdande av LEI-numret. Det LEI-nummer som utfärdats till ett företag eller en sammanslutning syns i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företagssökning på ytj.fi i företagets eller sammanslutningens uppgifter. Numret visas i sökresultatet efter rubriken "FO-nummerhistoria" under "LEI-uppgifter". Gå till företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Ladda ner LEI-filer

Du får information om utfärdade LEI-nummer samt om nya och ändrade uppgifter genom att ladda ner LEI-filer. Du kan ladda ner filer om utfärdade LEI-nummer och deras innehavare.

Filerna CDF 1.0, CDF 2.1 och CDF 3.1 innehåller uppgifter om LEI-nummerinnehavare och LEI-numrets registreringsuppgifter. Filerna CDF 1.0 och CDF 2.1 är gamla versioner. CDF 3.1 är tekniskt sett den nyaste versionen och innehåller nya uppgifter.

En RR-fil (RelationshipRecord) innehåller uppgifter om LEI-nummerinnehavarnas koncernförhållanden i sådana fall där innehavaren har en modersammanslutning med ett LEI-nummer. Filen omfattar uppgifter om innehavarens och modersammanslutningens LEI-nummer, koncernförhållandets typ (om det är fråga om en direkt eller översta bokföringsmässig modersammanslutning) samt giltighetsperiod, modersammanslutningens räkenskapsperiod och redovisningsstandard. En RR 2.1-version finns av RR-filen från och med 24 mars 2022.

En EX-fil innehåller uppgifter om sådana LEI-nummerinnehavare som inte har några modersammanslutningar eller som inte har angett några uppgifter om modersammanslutning. I det senare fallet anges orsaken till att uppgifterna om modersammanslutning saknas. En EX 2.1-version finns av EX-filen från och med 24 mars 2022.

Det är också möjligt att automatiskt ladda ner en fil som innehåller LEI-uppgifter från webbplatsen. Det finns fem olika typer av LEI-filer. Ladda ner en fil genom att använda URL-adressen https://tietopalvelu.ytj.fi/leitiedostot/tiedostolataus.aspx?type=1&date=ÅÅÅÅMMDD.

I adressen står ÅÅÅÅ för år, MM för månad och DD för dag.

Filtyperna är: Type 1 = CDF 1.0, Type 2 = CDF 2.1, Type 3 = RR, Type 4 = EX och Type 5 = CDF 3.1.