Siirry suoraan sisältöön

Ohje alkutuottajalle ja taide-esineen tekijälle

Alkutuottajan oma-aloitteisten verojen verokausi arvonlisäverotuksessa

Alkutuotantoa harjoittava luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, on arvonlisäveron osalta oikeutettu kalenterivuoden verokauteen liikevaihdon määrästä riippumatta. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous.

Ilmoita tässä kohdassa, jos toimintaa aloittaessasi haluat lyhyemmän verokauden.

Jos alkutuottaja, jonka kalenterivuoden liikevaihto on enintään 100 000 euroa, haluaa hakeutua muista veroista (ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut ja lähdeverot) pidennettyyn verokauteen, on liikevaihtotiedot ilmoitettava OmaVero-palvelussaAvautuu uuteen välilehteen tai Verohallinnon lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071), jonka saa osoitteesta vero.fi/lomakkeetAvautuu uuteen välilehteen .

Taide-esineen tekijän oma-aloitteisten verojen verokausi arvonlisäverotuksessa

Alkutuotantoa harjoittava taide-esineen tekijä, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, on oikeutettu arvonlisäveron osalta kalenterivuoden verokauteen liikevaihdon määrästä riippumatta.

Ilmoita tässä kohdassa, jos toimintaa aloittaessasi haluat lyhyemmän verokauden.

Jos kuvataiteilija, jonka kalenterivuoden liikevaihto on enintään 100 000 euroa, haluaa hakeutua muista veroista (ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksut ja lähdeverot) pidennettyyn verokauteen, on liikevaihtotiedot ilmoitettava OmaVero-palvelussaAvautuu uuteen välilehteen tai Verohallinnon lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071), jonka saa osoitteesta vero.fi/lomakkeetAvautuu uuteen välilehteen .

Verohallinto päättää oma-aloitteisten verojen verokauden pituuden ja lähettää siitä kirjallisen ilmoituksen.