Gå direkt till innehållet

Nedläggningsanmälan för ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan enligt lagen inte läggas ned utan en formell procedur. Verksamheten kan läggas ned bl.a. genom likvidations- eller konkursförfarande. Läs noggrannare anvisningar på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Anmäl om upplösningen av företaget på pappersblankett till handelsregistret

Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget anses vara upplöst då utredningsmännen har avgett slutredovisningen vid bolagsstämman.

Anmäl om nedläggningen av bolaget till Patent- och registerstyrelsens handelsregister med blankett Y4 och bilageblankett 15. Anmäl på blankett Y4 också till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, förskottsuppbördsregister och register över momsskyldiga.

Nedläggningsanmälan är avgiftsfri.

Tills vidare kan anmälan inte göras på nätet.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan. Fyll i blanketterna på dator, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för nedläggningsanmälan Y4.

Du kan ta bort ett bolag från Skatteförvaltningens register på nätet

Om du vill kan bolagetfortfarande vara infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister ävenom du tar bort det från Skatteförvaltningens register över momspliktiga,arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister. Gör i så fall anmälan på nätet .