Gå direkt till innehållet

Nedläggningsanmälan för föreningar

Upplösning av en registrerad förening måste anmälas till Patent- och registerstyrelsens (PRS) föreningsregister. Läs mer om anmälan om upplösning till föreningsregistret på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Om föreningen har idkat näringsverksamhet och finns därför antecknad i PRS handelsregister, måste upplösningen också anmälas till handelsregistret. Läs mer om anmälan av en förening som är antecknad i handelsregistret på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Om föreningen är antecknad i Skatteförvaltningens register, anmäl nedläggningen av föreningens verksamhet också till Skatteförvaltningen på bilageblankett 6214 i pappersformat. För att avsluta kundförhållandet och genomföra eventuella skatteåtgärder måste du bifoga till blanketten en redogörelse för överföringen av eventuell egendom, till exempel fastighets- eller bostadsaktier.

Det är gratis att lämna in nedläggningsanmälan till PRS och Skatteförvaltningens register.

Lämna in anmälan på pappersblankett

Lämna in anmälan om upplösning till föreningsregistret på blankett Y4a och bilageblankett 20A.

Om föreningen också är antecknad i PRS handelsregister, lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret på blankett Y4a och bilageblankett 19A.

Om föreningen har införts i Skatteförvaltningens register, måste du anmäla nedläggningen av verksamheten också till Skatteförvaltningen. Du kan lämna in anmälan till Skatteförvaltningen samtidigt som du anmäler upplösningen till föreningsregistret. Fyll i Skatteförvaltningens bilageblankett 6214 och bifoga den till din anmälan.

Blanketter och ifyllningsanvisningar hittar du nedan på sidan.

Spara blanketten först på din dator för att sedan kunna fylla i den. Fyll i blanketten och dess bilagor på din dator, skriv ut dem i A4-format och skicka dem till den adress som anges på blanketten.