Hjälp för företag för e-anmälan på ytj.fi

Kundsupport

Telefonrådgivning mån - fre (lna/msa)

029 509 5700 (Handelsregistrets rådgivning) 9-15

029 497 007 (Skatteförvaltning, aktiebolag) 9-16.15

029 497 005 (Skatteförvaltning, enskilda näringsidkare samt öppna bolag och kommanditbolag) 9-16.15

Skicka supportbegäran med e-blankett.

Läs mer i anvisningarna om hur du ändrar företagets adress- och kontaktuppgifter.

Logga in i tjänsten och underteckna anmälan

Du kan lämna in en e-anmälan om

  • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs mer i anvisningarna om att underteckna e-anmälan.

Betalning av behandlingsavgift

Betala behandlingsavgiften när du har undertecknat anmälan.

Betalaren kan vara någon annan än den som anmäler uppgifterna eller undertecknar anmälan.

Du kan betala avgiften på följande sätt:

  • från företagets bankkonto med nätbankskoder
  • med företagets kreditkort
  • från någon annans konto med nätbankskoder
  • med någon annans kreditkort.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan även betala genom att använda adress för nätfakturor.

En avgiftsbelagd anmälan, såsom etablering av aktiebolag eller ändring av aktiebolagets ansvarspersoner, behandlas eller registreras inte förrän anmälan har betalats. Läs mer om priser.

Egna anmälningar och auktorisering av ombud

I tjänsten ser du en lista över de anmälningar som företaget och du själv har gjort.

Personens roll bestämmer rättigheten att läsa anmälningar. Personer som enligt lagen svarar för att lämna in etablerings- eller ändringsanmälningar och auktoriserade ombud kan läsa både företagets anmälningar och sina egna anmälningar.

Ett oauktoriserat ombud kan endast läsa anmälningar som han eller hon själv har gjort.

Läs mer i vår anvisning om auktoriseringar.

Välj endast e-anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi

När du lämnar in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att ditt företag i fortsättningen lämnar in anmälningar endast på elektronisk väg. Om du väljer enbart e-anmälningar, tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen längre emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag. Läs mer om att välja endast e-anmälningar på webbplatsen prh.fi.