Gå direkt till innehållet

Välj endast e-anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi

När du lämnar in anmälan till handelsregistret i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att anmälningar för ditt företag endast kan lämnas in på elektronisk väg. Så säkerställer du att endast berättigade personer kan lämna in företagets anmälningar till handelsregistret i fortsättningen.

Valet gäller bara de anmälningar som kan lämnas in elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi. De anmälningar som inte kan lämnas in på nätet ska du även i fortsättningen lämna in på pappersblanketter (Y-blanketter).

Val av anmälningssätt

Du ska alltid välja anmälningssätt för kommande ändringar när du anmäler företagets uppgifter till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi. Valet bekräftas när anmälan har registrerats.

Tills vidare är det inte möjligt att bara anmäla att företaget lämnar in endast e-anmälningar.

Du gör valet när du undertecknar någon av följande anmälningar:

  • etableringsanmälan (om flera personer undertecknar anmälan, gör endast en av dem valet)
  • ändringsanmälan (med undantag av avgiftsfri ändring av adress- och kontaktuppgifter och egen anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag)
  • avgiftsfri anmälan om förmånstagare.

Observera att den avgiftsfria anmälan om adressändring inte har något fält för detta val.

Hur kan jag ändra mitt val?

Valet i din senaste anmälan sparas i vårt datasystem.

Du kan ändra ditt val när du nästa gång lämnar in e-anmälan till handelsregistret. Valet bekräftas när anmälan har registrerats.

Gör så här

Du håller på att fylla i en e-anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Innan du undertecknar anmälan, ber tjänsten dig att välja ett av följande:

  • Endast e-anmälningar accepteras.
  • Anmälningar får tas emot även på pappersblanketter.

Om du väljer ”endast e-anmälningar”, tar handelsregistret inte emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag.