Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan

Företag och sammanslutningar ska anmäla ändringar till

  • Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister, föreningsregister eller stiftelseregister
  • Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över mervärdesskattskyldiga.

Ändringarna anmäls till PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (YTJ) på webbplatsen ytj.fi. I menyn hittar du anmälningsanvisningarna, e-tjänsterna och pappersblanketterna. Anvisningarna är grupperade enligt företags- och samfundsform.

Föreningar lämnar in etableringsanmälan på elektronisk väg i e-tjänsten för PRS föreningsregister. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.Öppnas i en ny flik

Om en förening lämnar in anmälan på papper, ska PRS och Skatteförvaltningens gemensamma Y-blanketter användas.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Bifoga inte till din anmälan handlingar, till exempel protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos PRS på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Priser

Det är alltid gratis att lämna in anmälningar till Skatteförvaltningen, däremot är det i regel avgiftsbelagt att lämna in anmälningar till PRS handelsregister, föreningsregister och stiftelseregister.

När du lämnar in e-anmälan beräknar tjänsten behandlingsavgiften för den. Du kan betala avgiften med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Anmälan kan även betalas av någon annan än den som lämnade in anmälan.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan betala behandlingsavgiften för e-anmälningar även genom att använda adress för nätfakturor.

Anmäl ändringar i e-tjänsten på ytj.fi

Den här anvisningen gäller företag som lämnar in anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi.

Lämna in ofta använda anmälningar för vanligaste företagsformer i e-tjänsten på ytj.fi.

För att logga in i e-tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

De vanligaste ändringsanmälningarna till föreningsregistret lämnar du in i e-tjänsten för PRS föreningsregister. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.Öppnas i en ny flik

Välj endast e-anmälningar i e-tjänsten

När du undertecknar företagets anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att anmälningar för ditt företag i fortsättningen lämnas in enbart på elektronisk väg.

Om du väljer enbart e-anmälningar, tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag. Läs mer om att välja endast e-anmälningar på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Vem kan underteckna och auktorisera i e-tjänsten?

Anmälan måste undertecknas innan du sänder in anmälan. Det sker genom att trycka på "Underskrift". Observera att anmälans innehåll inte längre kan ändras efter undertecknandet.

Företagets ansvarsperson eller ett ombud som han eller hon har befullmäktigat undertecknar anmälan. Prokurister kan inte underteckna. Läs mer om att underteckna en anmälan.Öppnas i en ny flik

I e-tjänsten på ytj.fi kan du auktorisera ett ombud att lämna in anmälningar på företagets vägnar. Ombudet kan göra en anmälan även utan auktorisering i tjänsten, men då ska någon av ansvarspersonerna underteckna anmälan. Läs mer om auktoriseringar.Öppnas i en ny flik

Adressändring via e-tjänsten på ytj.fi

Gör så här:

  1. Logga in i e-tjänsten på ytj.fiÖppnas i en ny flik . Välj "Ändra företagets uppgifter eller skicka in bokslut".
  2. Ange företagets FO-nummer.
  3. Välj "Påbörja ändring av adress- och kontaktuppgifter".
  4. Fyll i företagets nya adress- och kontaktuppgifter. De giltiga adress- och kontaktuppgifterna visas på rutan.
    Läs våra tips för att lämna in adressuppgifter via e-tjänsten.
  5. Underteckna och sänd.

Vi skickar inget separat registerutdrag om adress- och kontaktuppgiftsändringarna. Du kan kontrollera de ändrade uppgifternai företags- och organisationssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Mer information om att ändra adress- och kontaktuppgifter i e-tjänsten

I e-tjänsten kan du anmäla ändringar av adress- och kontaktuppgifter för de vanligaste företagsformerna. I e-tjänsten kan du emellertid inte anmäla ändring av kontaktuppgifter för ett företag som är i likvidation.

Anmäl ändring av adress- och kontaktuppgifter på nätet i en separat anmälan. Om du vill anmäla andra ändringar i företagsuppgifterna, kan du göra det under samma session men genom att fylla i en ny e-anmälan. Adress- och kontaktuppgifterna uppdateras automatiskt i handelsregistret men andra ändringsanmälningar granskas först av PRS.

Företagen ska se till att det alltid finns en giltig post- eller besöksadress i PRS och Skatteförvaltningens register. Du kan också ange telefonnumret, e-postadressen och webbadressen till ditt företag. Uppgifterna är offentliga och visas i företagssökningen på ytj.fi.

Samtidigt kan du anmäla en annan postadress till ditt företag endast för Skatteförvaltningens bruk. I det här fallet är den anmälda postadressen inte offentlig.

Ändringsanmälan på pappersblankett

Du kan anmäla ändringar även på pappersblankett. Blanketterna hittar du i menyn.