Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för bostadsaktiebolag

Om det sker förändringar ibostadsaktiebolagets verksamhet ska du omedelbart göra en ändringsanmälan såatt företagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsenshandelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga,arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Bolag som bildats 2019 eller senare

Bostadsaktiebolagets grunduppgifter överförs automatiskt till Skatteförvaltningen när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret (från februari 2019).

Efter det kan bolaget anmälas till registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret som förs av Skatteförvaltningen. Lämna in en ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller på en pappersblankett.

Priser

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Bostadsaktiebolag kan även betala behandlingsavgiften för e-anmälningar genom att använda adress för nätfakturor.

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

 • adress- och kontaktuppgifter
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • räkenskapsperiod
 • hemort
 • ansvarspersoner: styrelse, revisorer, disponent, prokurister och personer med rätt att företräda bolaget
 • egen avgång eller upphörande av uppdrag om du har varit ansvarsperson i bolaget
 • verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • uppgifter om kapital: aktiekapital, aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter, bemyndigande av styrelsen
 • bolagsordning
 • fusion (absorptions- och dotterbolagsfusion)
 • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter. Gå till PRS prislistaÖppnas i en ny flik .

Anmälan på pappersblanketter

‍Om du gör ändringsanmälan på pappersblankett Y4 och bilageblankett 13 hittar du blanketterna i slutet av den här sidan. 

Spara blanketterna först på din egen dator innan du börjar fylla i dem. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten . 

Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för ändringsanmälan Y4.

Observera att handelsregisteranmälan på papper är dyrare och har längre behandlingstid än anmälan som du lämnar in via e-tjänsten på ytj.fi.

Läs närmare anvisningar

Bekanta dig noggrannare med situationer då en ändringsanmälan måste göras:

Anvisningar för ändringsanmälan för bostadsaktiebolag till handelsregistret på prh.fiÖppnas i en ny flik

Skatteförvaltningens anvisningar för ändringsanmälan på skatt.fiÖppnas i en ny flik