Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för andelslag

Om det sker förändringar iandelslagets verksamhet ska du omedelbart göra en ändringsanmälan så attandelslagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsenshandelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga,arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister .

Anmälan om förmånstagare

Alla andelslag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Anmälan om förmånstagare är gratis.

Andelslaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare eller kännedom om sina förmånstagare. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Priser

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

 • adress- och kontaktuppgifter
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • räkenskapsperiod
 • hemort
 • styrelse
 • revisorer
 • verkställande direktör
 • prokurister
 • personer med rätt att företräda andelslaget
 • verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • stadgar
 • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • förmånstagare och egen anmälan om upphörandet av förmånstagarrollen.

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett Y4, hittar du blanketten om hur du fyller i den längst ner på sidan. Spara blanketterna först på din egen dator innan du börjar fylla i dem. Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för ändringsanmälan Y4.

Läs närmare anvisningar

Bekanta dig noggrannare med situationer då en ändringsanmälan måste göras:

Läs mer om ärenden som gäller handelsregistret på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik
Läs mer om ärenden som gäller Skatteförvaltningen på webbplatsen skatt.fi.Öppnas i en ny flik