Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag uppstår när det införs i Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister. För registrering måste bolaget göra en avgiftsbelagd etableringsanmälan.

Med samma etableringsanmälan kan man också anmäla företaget till Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Starta aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi

Starta ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan välja mellan två alternativa sätt, se nedan.

Observera: en person under 18 år kan inte starta ett aktiebolag i e-tjänsten. I så fall lämna in anmälan på pappersblanketter.

Alternativ A: Handlett etableringspaket (tjänsten skapar handlingar)

Välj det handledda etableringspaketet i följande fall:

  • Aktierna har inget teckningspris, och aktiekapitalet är 0 euro.
  • Samtliga aktieägare är myndiga personer.
  • De anmälda personerna har finländska personbeteckningar (aktieägarna och styrelseledamöterna samt bolagets eventuella verkställande direktör, revisor, prokurister och företrädare).
  • En bolagsordning i standardformat (som e-tjänsten skapar) är tillräcklig.

Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning i standardformat.

Läs närmare anvisningar om det handledda etableringspaketet och se prisuppgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Alternativ B: Etableringsanmälan (du lägger till själv upprättade handlingar)

Välj etableringsanmälan i följande fall:

  • Bolaget har aktiekapital.
  • Aktieägarna omfattar företag eller andra sammanslutningar.
  • En del av de anmälda personerna saknar en finländsk personbeteckning (aktieägarna och styrelseledamöterna samt bolagets eventuella verkställande direktör, revisor, prokurister och företrädare).
  • Det bolag som startas är ett publikt aktiebolag (Abp).

Du lägger till de själv upprättade handlingarna och anger uppgifterna om bolagsordningen i tjänsten.

Läs närmare anvisningar om etableringsanmälan och se prisuppgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Du anmäler förmånstagaruppgifter i samma anmälan i e-tjänsten på ytj.fi

När du startar ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi, ger du samtidigt lagstadgade uppgifter om verkliga förmånstagare (de personer som utövar äganderätt eller ett bestämmande inflytande i bolaget).

EU-finansiering har använts för att genomföra anmälningen av förmånstagaruppgifter som en del av etableringen av aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi.Hur får du ett FO-nummer?

Du får FO-numret och anmälans registreringsnummer (diarienummer) efter att du har undertecknat, betalat och skickat anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Om du ännu inte vet FO-numret för ditt nya företag, använd PRS informationstjänst Virre för att ta reda på numret. Gå till tjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Etableringsanmälan på pappersblanketter

Du kan också bilda ett aktiebolag med pappersblanketter. Observera att om du lämnar in anmälan på pappersblanketter, är handläggningstiden längre jämfört med anmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

Observera följande: Om du startar ett aktiebolag på pappersblankett, måste du efter registreringen av ett nytt bolag lämna in en separat anmälan om de personer som utövar äganderätt eller ett bestämmande inflytande (så kallade verkliga förmånstagare) i bolaget. Läs mer om hur du anmäler förmånstagaruppgifter avgiftsfritt.


Det färdiga etableringspaketet innehåller utöver de anmälningsblanketter som behövs dokumentmallar för avtalet om bolagsbildning och bolagsordningen samt anvisningar. Aktierna måste betalas med pengar.

Om avtalet om bolagsbildning och övriga dokument redan är klara eller om etableringspaketet av någon annan anledning inte lämpar sig, lämna in din anmälan på blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.

Länkarna till paketet och blanketterna finns nertill på sidan.

Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Läs också ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y1.

Spara blanketterna först på din dator innan du fyller i dem. Skriv ut och skicka dem till den adress som anges på blankett Y.