Nedläggningsanmälan för enskilda näringsidkare

I allmänspråket kallas en enskild näringsidkare för "firma" (skrivs även f:ma) och "privatföretag". På Skatteförvaltningen kallas en enskild näringsidkare också för rörelseidkare eller yrkesutövare.

En enskild näringsidkare måste anmäla till Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen om verksamheten läggs ned.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) inför uppgifterna i nedläggningsanmälan i handelsregistret. Samtidigt upphör registreringsskyddet för företagsnamnet, dvs. "firman". Läs våra anvisningar på prh.fi.

Anmäl nedläggningen utan dröjsmål.

Anmälan är gratis.

Nedläggningsanmälan på nätet

Anmälan på pappersblanketter

Om du gör din anmälan på pappersblankett Y6, hittar du blanketten och anvisningarna om hur du fyller i den längst ner på sidan.

Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar