Gå direkt till innehållet

Anmälan om adress- och kontaktuppgifter i e-tjänsten på ytj.fi

‍Adressändring är gratis.

Företagens adress- och kontaktuppgifter är offentliga och tillgängliga till exempel via företags- och organisationssökningen på ytj.fi.

Besöks- eller postadress är en obligatorisk uppgift, övriga uppgifter är frivilliga.

Du kan också anmäla en annan postadress till ditt företag endast för Skatteförvaltningens bruk. I det här fallet är den anmälda postadressen inte offentlig.

Hur lämnar jag in anmälan om adressändring i e-tjänsten på ytj.fi?

  1. Logga in i e-tjänsten på ytj.fi. Välj ”Ändra företagets uppgifter eller skicka in bokslut”. Ange företagets FO-nummer.
  2. Välj ”Påbörja ändring av adress- och kontaktuppgifter” i menyn (Obs! Välj inte ”Påbörja ändringsanmälan”).
  3. Ange ändringar i postadress, besöksadress och andra kontaktuppgifter för företaget i angiven ordning. Om det inte har skett någon ändring i någon av uppgifterna, välj ”Ingen ändring” i menyn. Läs våra tips om att lämna in uppgifter om gatuadress.
  4. Godkänn, underteckna och skicka anmälan.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Du måsta ha en finländsk personbeteckning för att kunna lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. EU-medborgare kan anmäla adressändring för aktiebolag eller filial i e-tjänsten på webblankett. Läs våra anvisningar om anmälan på blanketter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Kontaktuppgifter för den som lämnar tilläggsuppgifter i e-tjänsten på ytj.fi

När du lämnar in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, ska du ange kontaktuppgifter för den som lämnar tilläggsuppgifter. PRS eller Skatteförvaltningen kontaktar den som lämnar tilläggsuppgifter om anmälan behöver korrigeras eller kompletteras.

Uppgifterna om den som lämnar tilläggsuppgifter är inte tillgängliga i företags- och organisationssökningen på ytj.fi.

Du kan spara in uppgifterna om den som lämnar tilläggsuppgifter i e-tjänsten på ytj.fi. Då behöver du inte ange uppgifterna för varje anmälan på nytt.

Observera följande:

  • Kontaktuppgifterna om den som lämnar tilläggsuppgifter ändrar inte företagets registrerade adress- och kontaktuppgifter.
  • På motsvarande sätt påverkar inte ändringar i företagets adress- och kontaktuppgifter de adress- och kontaktuppgifter som förts in i systemet om den som lämnar tilläggsuppgifter.