Gå direkt till innehållet

Så anmäler du allmänna ändringar via e-tjänsten på ytj.fi

Använd e-tjänsten på ytj.fi för att anmäla ändringar som gäller företagets handelsregisteruppgifter. Då är anmälan förmånligare och behandlas snabbare än om du lämnar in en pappersanmälan (Y-blankett).

För att logga in i e-tjänsten på ytj.fi behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Gör så här

 1. Logga in i e-tjänsten på ytj.fiÖppnas i en ny flik exempelvis med dina personliga nätbankskoder.
 2. Välj ”Ändra företagets uppgifter eller skicka in bokslut”.
 3. Ange FO-nummer och fortsätt. Välj ”Påbörja en ny ändringsanmälan”.
 4. Välj språk för anmälan. Bekräfta att du och en eventuell undertecknare har nödvändiga befogenheter.
 5. Ange kontaktuppgifter för den person som lämnar tilläggsuppgifter. Patent- och registerstyrelsen (PRS) kontaktar personen om det finns oklarheter i anmälan.
  Observera att tjänsten sparar på en blankett uppgifterna om den person som lämnar tilläggsuppgifter. På blanketten samlas de uppgifter som du anger i anmälan. Blanketten kan köpas i informationstjänsten Virre som PRS tillhandahåller.
 6. Välj ”Jag anmäler allmänna ändringar” som innehåll för anmälan, om du till exempel ändrar styrelse, verkställande direktör, disponent eller bolagsordning.
  Kryssa sedan för vilka ändringar du anmäler.
  Obs! Här kan du inte ändra adress- och kontaktuppgifter. Lämna in en separat adressändring. Läs våra anvisningar om adressändringar.Öppnas i en ny flik
 7. Ange uppgifter som du vill anmäla till handelsregistret.
  Observera följande när du ändrar bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal: Ändra i fältet bara de punkter som företaget har fattat beslut om. Om fältet är tomt eller hela bolagsordningen ändras, skriv hela texten i fältet eller kopiera hela texten till fältet.
 8. Lägg till bilagor (PDF- eller Word-filer) som behövs från din enhet.
  Välj vilken typ av bilaga det är fråga om.
 9. Kontrollera och godkänn anmälan.
  Välj om företaget i fortsättningen lämnar in alla anmälningar elektroniskt eller också på pappersblankett (observera informationssäkerhetsproblemen med pappersblanketter). Underteckna med knappen ”Ja, jag undertecknar”.
 10. Betala och skicka anmälan.
  Tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala med nätbankskoder eller kreditkort.
  Obs! Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan också betala genom att använda en adress för nätfakturor.