Gå direkt till innehållet

Ändringar i och upphörande av löneutbetalning

Ändringar i löneutbetalning

Företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet

Ett företag är en arbetsgivare som betalar löner regelbundet om det utbetalar lön regelbundet till två eller fler löntagare. Företaget ska anmäla sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet också när det utbetalar lön till minst sex löntagare samtidigt, även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och även avsedda att vara kortvariga. Om företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet, meddela vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om registreringen i arbetsgivarregistret är en offentlig uppgift enligt företags- och organisationsdatalagen.

Anmäl de utbetalda lönerna, de andra prestationerna och förskottsinnehållningarna till inkomstregistret (inkomstregistret.fi). En arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning måste lämna in en separat anmälan om arbetsgivarprestationer om några löner eller andra prestationer inte utbetalats. Förskottsinnehållningarna och de andra arbetsgivarprestationerna betalas med referensnumret för skatter på eget initiativ.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats ohc läs mer om anmälan och betalningÖppnas i en ny flik

Tillfällig löneutbetalning

Om företaget betalar lön endast tillfälligt, behöver det inte anmäla sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet. Löneutbetalningen är tillfällig om företaget har endast en fast anställd eller 1–5 anställda vars anställning inte varar hela kalenderåret. Företaget är då en s.k. arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning, och det införs inte som arbetsgivare som betalar löner regelbundet.

Också ett företag som tillfälligt betalar ut lön måste lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret och betala arbetsgivarprestationerna till Skatteförvaltningen. Företag med tillfällig löneutbetalning behöver inte anmäla att några löner eller andra prestationer inte utbetalats. Även en tillfällig arbetsgivare kan, om denne så önskar, registrera sig i arbetsgivarregistret. Kryssa i så fall för den dag då löneutbetalningen inleds i punkten Företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet på blanketten.

Upphörande av löneutbetalning

Företaget slutar som arbetsgivare som betalar löner regelbundet
Om företaget har betalat löner regelbundet och nu slutar med löneutbetalningen, ska detta anmälas till Skatteförvaltningen på blankett Y4. Som datum för när den regelbundna löneutbetalningen upphör anges det datum då företaget gjorde den sista löneutbetalningen. Arbetsgivarprestationerna ska betalas ännu för den skatteperiod under vilken arbetsgivaren upphört med regelbunden löneutbetalning.

Om företaget efter att den regelbundna löneutbetalningen upphört betalar löner tillfälligt, ska företaget lämna in uppgifter om arbetsgivarprestationerna med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret och se till att förskottsinnehållningarna och arbetsgivarprestationerna betalas till Skatteförvaltningen. Vid betalning använd referensnumret för skatter på eget initiativ.