Ändrings- och nedläggningsanmälningar på pappersblankett: ifyllningsanvisningar

Om du inte kan lämna in ändrings- eller nedläggningsanmälan elektroniskt, lämna in anmälan på papper.

Gör så här:

 1. Spara pdf-blanketterna på din dator innan du fyller i dem.
 2. Fyll i anmälningsblanketten och bilageblanketterna som du har valt efter företags- eller samfundsform. Skriv ut blanketterna och underteckna dem.
 3. Bifoga andra dokument som behövs för din anmälan.
 4. Om du lämnar in en avgiftsbelagd anmälan, betala anmälan och bifoga kvittot på betalningen till din anmälan.
 5. Innan du skickar in anmälan kontrollera att du har bifogat alla dokument som behövs, angett datum och undertecknat anmälan.

Skicka anmälan till: Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Obs! Adressen står också i början av anmälningsblanketten.

Blanketter

Ändrings- och nedläggningsanmälan för aktiebolag, andelslag, sparbank och stiftelse

Blanketter:
 • Ändrings- och nedläggningsanmälan Y4
 • Bilageblanketter som du väljer enligt samfundsform (sammanslutningsform):
  • 13 Vanligaste ändringar: aktiebolag eller publika aktiebolag
  • 16 Aktiebolag: fusion eller delning
  • 14A Vanligaste ändringar: andelslag
  • 17A Ändringar i stiftelser (enligt den nya stiftelselagen 487/2015)
 • Personuppgiftsblankett

Andra dokument:

 • Kvitto på betalningen om du lämnar in en avgiftsbelagd anmälan.

Gå till anvisningarna för att fylla i blankett Y4.

Ändrings- och nedläggningsanmälan för öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning (Y5)

Blanketter:

 • Ändrings- och nedläggningsanmälan Y5
 • Personuppgiftsblankett

Andra dokument:

 • Kvitto på betalningen om du lämnar in en avgiftsbelagd anmälan till handelsregistret.

Gå till anvisningarna för att fylla i blankett Y5

Ändrings- och nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare, rörelseidkare eller yrkesutövare, jordbruksföretagare eller skogsägare (Y6)

Blanketter:

 • Ändrings- och nedläggningsanmälan Y6
 • Personuppgiftsblankett

Andra dokument:

 • Kvitto på betalningen om du lämnar in en avgiftsbelagd anmälan till handelsregistret.

Gå till anvisningarna för att fylla i blankett Y6

Ändrings- och nedläggningsanmälan för föreningar, religionssamfund och handelskammare (Y4a)

Blanketter:

 • Ändrings- och nedläggningsanmälan Y4a
 • Bilageblanketter som du väljer enligt samfundsform:
  • 19A: bilaga till ändringsanmälan för förening eller handelskammare
  • 19B: bilaga till ändringsanmälan för religionssamfund
  • 20A: bilaga till anmälan om upplösning för förening eller handelskammare
  • 20B: bilaga till anmälan om upplösning för religionssamfund
 • Skatteförvaltningens bilaga 6214
 • Personuppgiftsblankett

Andra dokument:

 • Föreningens nya stadgar i sin helhet om du anmäler en stadgeändring.
 • Kvitto på betalningen om du lämnar in en avgiftsbelagd anmälan till föreningsregistret eller till registret över religionssamfund

Gå till anvisningarna för att fylla i blankett Y4a

Ifyllningsanvisningar för samtliga ändrings- och nedläggningsanmälningar

Använd ifyllningsanvisningarna som hjälp.

Gå till anvisningarna:

Ifyllningsanvisningar för blankett Y4
Ifyllningsanvisningar för blankett Y4a
Ifyllningsanvisningar för blankett Y5
Ifyllningsanvisningar för blankett Y6