Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för öppna bolag och kommanditbolag

Om det sker förändringar iverksamheten för ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ska du omedelbartgöra en ändringsanmälan så att företagets uppgifter är aktuella i Patent- ochregisterstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens register övermomspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister .

Priser

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort.

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

 • adress- och kontaktuppgifter
 • bolagsmän
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • hemort
 • verkställande direktör
 • prokurister
 • verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • bolagsavtal
 • ansvarspersoner och andra i registret antecknade personer: egen avgång eller upphörande av uppdrag
 • räkenskapsperiod som anmäls till Skatteförvaltningen
 • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • verkliga förmånstagare och egen anmälan om upphörandet av förmånstagarrollen (öppna bolag och kommanditbolag lämnar in anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman).

Om du lämnar in ändringsanmälanpå pappersblankett Y5 hittar du blanketten i slutet av den här sidan. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den iA4-format och posta till den adress som finns på blanketten . Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för ändringsanmälan Y5.