Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för aktiebolag

‍Om det sker förändringar i aktiebolagets verksamhet och uppgifter ska du omedelbart göra en ändringsanmälan. På detta sätt är företagets uppgifter aktuella i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Läs mer om att anmäla ändringar

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi

Lämna in ändringsanmälan via vår e-tjänst på ytj.fi. Lämna också in bokslut och förmånstagaruppgifter till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi.

Handelsregisteranmälan behandlas snabbare och är i regel förmånligare när du lämnar in den i e-tjänsten på ytj.fi.

Du kan lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, om följande krav uppfylls:
  • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har antingen personliga nätbankkoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Priser i e-tjänsten på ytj.fi

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla bland annat ändringar i adress- och kontaktuppgifter, anmälan om förmånstagare samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten efter att du har undertecknat anmälan med nätbankskoder eller kreditkort.

‍Om du gör ändringsanmälan på pappersblankett Y4 och bilageblankett 13 hittar du blanketterna i slutet av den här sidan. Spara blanketterna först på din egen dator innan du börjar fylla i dem. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten . Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för ändringsanmälan Y4.

Observera att handelsregisteranmälan på papper är dyrare och har längre behandlingstid än anmälan som du lämnar in via e-tjänsten på ytj.fi.