Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för religionssamfund och lokalsamfund

Religionssamfund och deras lokalsamfund måste anmäla ändringar till registret över religionssamfund vid Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Det är avgiftsfritt att lämna in en anmälan om adressändring. För övriga ändringsanmälningar tar PRS ut en behandlingsavgift.

Anmäl följande ändringar till PRS:

 • adressändring
 • ändring av namntecknare
 • ändring av registeranteckning om styrelse
 • ändring av religionssamfundets samfundsordning
 • ändring av lokalsamfundets stadgar.

Närmare anvisningar om ändringsanmälan för religionssamfund och lokalsamfund samt prislistan hittar du på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Uppgifterna som anmälts till registret över religionssamfund förmedlas inte automatiskt till Skatteförvaltningen. Du måste lämna in en separat anmälan till Skatteförvaltningen.

Anmäl ändringar till Skatteförvaltningen

Religionssamfund som är kunder hos Skatteförvaltningen måste anmäla flera av ändringarna i sin verksamhet även till Skatteförvaltningen.

Du kan inte lämna in anmälan på nätet.

Anmälan till Skatteförvaltningen är avgiftsfri.

Anmäl följande ändringar på Skatteförvaltningens bilageblankett 6214:

 • ändring av adress- och kontaktuppgifter
 • ändring av firma
 • ändring av räkenskapsperiod
 • ändring av hemort
 • ändring av verksamhetsområde
 • ändringar i uppgifter som finns antecknade i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • start av näringsverksamhet.

Om religionssamfundet har fått ett FO-nummer och vill anmäla sig som kund hos Skatteförvaltningen för första gången, använd Skatteförvaltningens bilageblankett 6214 för anmälan.

Anmälningarna till Skatteförvaltningen måste alltid lämnas in på pappersblankett. Blanketterna hittar du längst ner på sidan. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y1.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten.